Det eneste vi ønsker oss – er en skadefri dag!
26.05.2020 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

Tenk deg en dag uten ulykker. Eller mer presist; en dag uten én eneste personskade. Ikke fordi verden står stille eller det er unntakstilstand, men rett og slett fordi vi får det til å skje.

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad, Personskadeforbundet LTN
Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad, Personskadeforbundet LTN

Personskadeforbundet LTN har siden oppstarten hatt nullvisjon som et viktig mål for forbundets arbeid. I mange år, da vi fremdeles bar navnet Landsforeningen for trafikkskadde, var visjonen knyttet opp til dødstall i trafikken. Mange ristet på hodet av det hårete målet, men antall trafikkdøde er redusert – ikke bare litt, tallene er redusert til en fjerdedel av det de var for 37 år siden.

I 2012 endret forbundet navn til Personskadeforbundet LTN og vi tok selvsagt med oss nullvisjonen og utvidet den til å gjelde alle former for personskader.

Med kampanjen Skadefri dag ønsker vi å gå lenger ved å sette fokus på skadereduksjon. Vi begynner i det små ved å peke ut 01. juni til årets Skadefri dag. En dag der alle tenker, vurderer og justerer adferd med mål om at ingen skal skade seg.

Vi håper at mange er med på laget slik at vi får til en forskjell. Tenk om drømmen går i oppfyllelse, at de rundt 1700 skadene som skjer hver dag forsvinner og vil kan oppleve en helt skadefri dag.

Gå inn på skadefridag.no og les mer om kampanjen.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Tenk deg en dag uten ulykker. Eller mer presist; en dag uten én eneste personskade. Ikke fordi verden står stille eller det er unntakstilstand, men rett og slett fordi vi får det til å skje.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!