De stille heltene
22.05.2020 Forfatter: Eli Eiklid

Mens pandemien har herjet landet vårt har mange blitt hylla for deres innsats. Personskadeforbundet LTN er enige, og klapper gjerne med. Nå ønsker vi å trekke frem to «heltegrupper» som har fått lite oppmerksomhet; de som venter i helsekøene og de pårørende.

Etterhvert som koronapandemien har satt spor i livene og landet vårt har mange fått tittelen og blitt omtalt som helter. Vi snakker om blant annet sykepleiere, leger, lærere, butikkansatte, renholdsarbeidere og de som kjører offentlig transport. Jeg er selvsagt helt enig i at dette er grupper som har gjort en ekstra innsats. Dette er mennesker som utøver yrker som innebærer at man er særlig utsatt for smittefare.

Nå ønsker jeg å trekke frem to andre «grupper» som bør klappes for på grunn av deres innsats under pandemien. De stille og solidariske heltene, kaller jeg dem. Den ene er alle brukere av helsetjenester som har fått satt sine helsetilbud på vent. Dette er svært mange – og den siste oppdateringen fortalte at det bare i spesialisthelsetjenesten var 500 000 pasienter som stod på «hold». Jeg snakker altså om de som har måtte fryse sine behandlinger og sette rehabiliteringsløp på vent, de som har unnlatt å kontakte fastlegen sin eller som har godtatt at den nødvendige operasjonen er utsatt. For flere har situasjonen og «pauseknappen» ført til økt smerte, stive muskler og for andre kanskje dårligere prognoser eller forlengelse av opptreningen.

Den andre gruppen som har fått ekstra belastning er de pårørende. Når avlastning og ekstrahjelp forsvinner, står man alene med et skadd familiemedlem. Kanskje kommer ikke nattevakten eller så blir treningen man er avhengig av satt på hold. På grunn av Covid-19s karakter har det også betydd ekstra isolering, siden personer med nedsatt funksjonsevne er mer utsatt for å bli mer syke enn andre.

Det er også mange som har slitt fordi skolene har vært stengt i ukesvis. Som pårørendebarn får du ikke den ekstraundervisningen av en foresatt som er skadet. Og den skadde får ikke den «pausen» på dagen som er nødvending for å hvile kropp og/eller hode.

Heldigvis har vi gått inn i en ny smittefase og både helsevesenet og skolene har begynt å åpne opp. Dermed reduseres byrden som pårørende opplever, og forhåpentligvis begynner helsevesenet også å fungere for andre enn covid-19 pasienter. Som leder for hovedstyret i Personskadeforbundet LTN vil jeg uansett klappe og takke de av våre medlemmer som har båret denne stille delen av solidaritetspakken – dere er virkelige helter.

Eli Eiklid

Mens pandemien har herjet landet vårt har mange blitt hylla for deres innsats. Personskadeforbundet LTN er enige, og klapper gjerne med. Nå ønsker vi å trekke frem to «heltegrupper» som har fått lite oppmerksomhet; de som venter i helsekøene og de pårørende.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!