Covid-19 er kategorisert som yrkessykdom
01.05.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Kort tid etter at covid-19 rammet oss ble sykdommen ført inn i lovverket under ¨Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer¨ som skal likestilles med yrkesskade.

-Bakgrunnen for å tilføre covid-19 i loven og under «sykdommer som skyldes smitte», handler først og fremst om å beskytte helsepersonell og å sikre yrkesskadeerstatning ved alvorlig sykdom etter smitte, forklarer Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

Han jobber med det juridiske feltet i forbundets arbeid og er derfor særlig interessert i konsekvensene av tilføyelsen i loven.

-Vi var faktisk på den «ballen» før tilføyelsen kom, som medforfatter av en kronikk som ble publisert i Dagbladet. LO og andre fagorganisasjoner hadde før dette jobbet intenst for en lovendring. Bare to dager senere kom beskjeden at covid-19 skulle oppføres som en såkalt listesykdom.

Det må være klare årsakssammenhenger

Forskningen på skadefølger av corona-viruset er av naturlige grunner foreløpig særdeles begrenset, men det er beskrevet mulige alvorlige komplikasjoner ved covid-19. Blant annet snakkes det om muligheter for lungeskader (ARDS), hjertearytmi og annen hjertesvikt, myalgier og utmattelse, kognitive utfall, samt annen organsvikt som nyresvikt.

-Det har ikke særlig praktisk betydning om den forbigående virussykdommen i seg selv kan godkjennes som yrkessykdom. Men med muligheten for sjeldne komplikasjoner med mulig varig medisinsk mén og i ytterste konsekvens død, er yrkessykdomsgodkjenningen og sikring av yrkesskadeerstatning av særdeles stor vekt, sier Oretorp.

-Gjelder forskriften bare for helsearbeidere?

-Nei, slik den er nedfelt i forskriften gjelder den generelt og uavhengig av yrke. For eksempel gjelder den også taxisjåfører, butikkansatte eller andre som eksponeres for smitten i arbeid og utvikler covid-19 med alvorlige komplikasjoner.

Oretorp forklarer at det er noen vilkår som må være oppfylt. Sykdommen skal for eksempel ha oppstått som følge av smitteeksponering i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Dette er utførlig skildret i Folketrygdloven § 13-6 samt i Yrkesskadeforsikringsloven § 10.

-Dette betyr at det vil være vanskeligere for noen yrkesgrupper å sannsynliggjøre at man har blitt smittet på jobb, sier han og legger til at han nå venter i spenning på hvordan den nye forskriften vil følges opp i praksis.


Vil du vite mer fakta:
Link til foreskriften finner du her: FOR-1997-07-28-902 § 1 H. Etter §1 H nr. 1 dekkes arbeid i laboratorier hvor en arbeider med vedkommende smittestoff. Det gjelder uansett diagnose (NAVs rundskriv til folketrygdloven kapittel 13).

Gunn Kvalsvik

Kort tid etter at covid-19 rammet oss ble sykdommen ført inn i lovverket under ¨Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer¨ som skal likestilles med yrkesskade.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!