Brain Camp Yng – sprenger grenser for livsglede
07.08.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Denne uken arrangerer Sunnaasstiftelsen Brain Camp Yng på Vestre Kjærnes gård – en Camp hvor barn og unge med ervervet hjerneskade gjennom ulike aktiviteter, lek og latter får livsgleden tilbake, føler mestring og selvstendighet.

Det er en stor påkjenning for hele familien når unge mennesker utsettes for en hjerneskade. Drømmer og fremtidsplaner legges i grus, og det er lett å føle seg alene. Da er det viktig å oppleve lyspunkter og samhold med mennesker i samme situasjon. På Brain Camp Yng får barn og unge med ervervet hjerneskade muligheten til å sprenge grenser. Gjennom lek, mestring og nye vennskap kan man få livsgleden tilbake på rekordtid.

På campen deltar 12 barn, unge og deres pårørende. Gjennom likemannserfaring og faglighet bidrar mentorer og helsepersonell til trygge rammer for læring og relasjonsbygging. På campen får deltakerne og de pårørende mulighet til å få nye vennskap, dele erfaringer og prøve ut ulike aktiviteter som padling, orientering, fisking, ballspill, luftpistolskyting dans og mye mer.

Erfaringer viser at å delta på Brain Camp Yng gjør deltakerne tryggere på at de kan mestre sin nye livssituasjon, og at de, med enkle tilpasninger, kan leve aktive liv på skole og i arbeid, med familie og venner. Det gir deltakerne gjenvunnet selvstendighet og selvtillit. Det letter hverdagen for pårørende og reduserer utgiftene for det offentlige. De pårørende møter andre voksne i samme situasjon og kan diskutere endret liv og endrede forventninger med dyktige mentorer.

– Det har vært en krevende vår for mange, men ekstra krevende har det vært for de mest sårbare blant oss. Derfor er jeg ekstra glad for at vi kan gjennomføre camp i år også. Etterspørselen er stor og vi skulle gjerne ha kunnet gi tilbudet til enda flere, sier Marianne Holth Dybwad leder i Sunnaasstiftelsen.

Om Sunnaasstiftelsens camper

Hvert år arrangerer Sunnaasstiftelsen motivasjons- og treningscamper for mennesker som har fått livet snudd opp ned etter sykdom eller skade. Brain Camp Yng er en av disse.

Målgruppen er for Brain Camp Yng er barn og unge med ervervet hjerneskade. Mange forteller om fantastisk oppfølging på Sunnaas sykehus HF og andre spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner, men at de møter veggen når de kommer hjem. Det er vanskelig å lære å leve igjen etter en alvorlig skade. Det er så mange ting man ikke lenger kan gjøre.

Mange ender opp med behov for mye hjelp fra både pårørende og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Stiftelsen fyller gapet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Måler er å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne, gjennom likemannsarbeid og faglighet, skal bli i stand til å mestre hverdagen og leve mest mulig selvstendige og gode aktive liv.

Om Sunnaasstiftelsen

Sunnaasstiftelsen ble etablert i 2006 for å gjøre mer for pasienter ved Sunnaas sykehus HF. Stiftelsens virksomhet er i dag landsomfattende.

Kjerneområdene til stiftelsen er aktivitet og camper, pasientrettede velferdstilbud, forskning og innovasjon. Hovedvekten er på aktivitetstilbud som skjer gjennom Camp Spinal og Brain Camp. Hvert år arrangerer vi Camp Spinal Vinter, Camp Spinal Sommer, Brain Camp og H2O sjøleir i Barcelona. Årlig har vi i alt 150 deltakere på våre camper, og målet er å kunne utvide tilbudet for å kunne ta imot flere av dem som søker.

Gunn Kvalsvik

Denne uken arrangerer Sunnaasstiftelsen Brain Camp Yng på Vestre Kjærnes gård – en Camp hvor barn og unge med ervervet hjerneskade gjennom ulike aktiviteter, lek og latter får livsgleden tilbake, føler mestring og selvstendighet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!