Barn og unges trafikk-kompetanse bør styrkes
14.08.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Neste uke er det skolestartsuke. Det betyr forventninger, nye ransler, nye og gamle venner – og, for enkelte, møte med et kaotisk trafikkbilde. God trafikkundervisning er og blir viktig.

Personskadeforbundet LTN har gjort det til en vane å årlig, ved skolestart, mane til forsiktighet. Særlig har vi henvend oss til de som kjører ved skoler eller skoleveier, men også de som frakter poden i bil.

I år viderefører vi selvsagt dette ønsket, i tillegg mener vi det er viktig å gjøre oppmerksom på at trafikkundervisning i skolene bør styrkes. Ikke bare blant de minste, men på alle klassetrinn!

Et komplekst trafikkbilde

Personskadeforbundet LTN mener vi vil trenge et kunnskapsløft på dette området. Trafikkbildet, ikke minst i byene, preges av forskjellige typer kjøretøy og av altfor mange trafikanter som ikke synes å ha god nok forståelse og respekt for regler.

-I en tid da stadig færre ungdommer tar lappen, og derved ikke får en god trafikkutdanning, er vi enige med Trygg Trafikk om at dette må tas hensyn til i fremtidige læreplaner for grunn- og videregående skole. I et komplekst trafikkbilde må alle trafikanter forstå og ikke minst følge gjeldende trafikkregler. Man være klar over sin rolle og ta ansvar for sin del av trafikksikkerhetsarbeidet, sier Per Oretorp.

Han mener det ikke er nok å fokusere på de yngre elevene.

-Som regel fokuseres det mest på trafikkopplæring for de yngste skolelevene, men det er minst like viktig at eldre elever og ungdommer får adekvat undervisning og opplæring. Vi registrerer blant annet en økning av antall el-sparkesykkelulykker, et økende konfliktnivå mellom forskjellige trafikantgrupper – og mener derfor er grunn å minne om reglene og at trafikksikkerhet er vårt felles ansvar.

Polarisering mellom trafikkgrupper
Oretorp mener at man dessverre ser tendenser til polarisering mellom forskjellige trafikantgrupper i den offentlige debatten.

-Bilister settes opp mot syklister, syklister mot el-syklister, el-sparkesyklister mot fotgjengere osb. Det er en utvikling som gir grunn til stor bekymring ettersom et økt konfliktnivå kan føre til flere ulykker, flere personskader og i verste fall flere drepte, sier han.

El-sparkesykler har kommet for å bli. Særlig ungdomsskoleelever ser ut til å elske den nye dingsen.

-Vi må regne med at el-sparkesykler har kommet for å bli, men om brukerne av disse ikke kjenner og følger trafikkreglene så er det et farlig fremkomstmiddel. Ikke bare for den enkelte brukeren men også for andre trafikanter. Siden fremkomstmiddelet i stor grad benyttes av unge, for eksempel til og fra skole, så må brukerne gis tilstrekkelig opplæring og kunnskap om trafikk- og trafikksikkerhet. Det er et ansvar som ikke bare påligger barn og unges foresatte, men som også må påligge skolen, avslutter Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

Trygg trafikk har utviklet lære-ressurser som fritt kan benyttes. Fortrinnsvis av lærere og skoler, men også av andre. Klikk her.

Gunn Kvalsvik

Neste uke er det skolestartsuke. Det betyr forventninger, nye ransler, nye og gamle venner – og, for enkelte, møte med et kaotisk trafikkbilde. God trafikkundervisning er og blir viktig.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!