• Forside
  • Nyheter
  • Arbeids- og sosialministeren: - Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt
Arbeids- og sosialministeren: - Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt
05.08.2020 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Granskingsutvalget som har gjennomgått EØS-saken overrakte tirsdag sin utredning til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

I en pressemelding som ble sluppet tirsdag den 04. august og publisert på regjeringen.no, står det svart på hvitt at NAV og Arbeids- og sosialdepartementet har hovedansvaret for feiltolkningen av EØS-regelverket. I tillegg presiser leder for granskningsutvalget, Finn Arnesen, at verken domstolen, påtalemyndigheten, trygderetten eller lovgiver har skjøttet sine oppgaver.

– Enkeltpersoners rettigheter etter EØS-avtalen, i de tilfellene denne saken dreier seg om, har befunnet seg i blindsonen, sa Finn Arnesen da  utvalget la fram rapporten Blindsonen 2020 (pdf) på en pressekonferanse tirsdag 4. august.

Selv om ansvarlig fagdepartement og NAV og forløperne til NAV har hovedansvaret, har også de andre organene ansvar for at EØS-retten ikke ble praktisert.

– Hadde bare ett av dem sett feilen, så hadde denne saken sett helt annerledes ut, sa Arnesen.

Ny NAV-leder vil lære
Hans Christian Holte, som tiltrådte stillingen som arbeids- og velferdsdirektør den dagen rapporten ble sluppet, mener dette er nyttig informasjon for alle som er involvert i EØS-saken.

– I NAV kommer vi til å lese den nøye. Vi vil se spesielt på årsakene til det som skjedde, vår rolle og hvilke grep vi bør ta for å forhindre at noe lignende skjer igjen.

På NAVs hjemmesider skriver de at de i løpet av inneværende år regner med å være ferdig med å behandle sakene fra 1.6 2012 og framover.

– Dette arbeidet har høy prioritet, sier Holte.

En ukultur?
I Personskadeforbundet LTN følger vi nøye med på NAV, rett og slett fordi svært mange av våre medlemmer har komplekse saker i NAV-systemet. Sosionom og saksbehandler Birte Sand-Rismyhr sier at det som kommer frem i rapporten rundt EØS-saken er urovekkende, men dessverre ikke overraskende.

-Etter å ha fulgt NAV i en årrekke, tror jeg at systemet i NAV ikke bare bør justeres. Mange av våre medlemmer forteller historier om møter med en etat som fremstår som det motsatte av en velferdsforvalter. Dårlig dialog, og kanskje ennå verre manglende dialog, rigide og fastlåste regler og mønster, vitner om en ukultur. Kanskje kan den nye direktøren samt den ferske rapporten bidra til en prosess som gjør NAV til en bedre og mer brukervennlig etat, sier hun.

Les mer på regjeringen.no om granskningsrapporten og tiltak for å rydde opp

Gunn Kvalsvik

Granskingsutvalget som har gjennomgått EØS-saken overrakte tirsdag sin utredning til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!