Åpent brev til Samferdselsminister Knut Arild Hareide
28.01.2020 Forfatter: Per Oretorp

Personskadeforbundet LTN gratulerer samferdselsministeren med utnevnelsen og ønsker lykke til.

Vi har allerede merket oss statsrådens engasjement for trafikksikkerheten og noterer oss med stor tilfredsstillelse at du har uttrykt at dette vil være ett av dine viktigste satsingsområder.

Vi er trygge på at vi er enige om at trafikksikkerhetsarbeidet skal være kunnskapsbasert og at Nullvisjonen skal være styrende for det politiske arbeidet. Som kjent har vi opplevd en vesentlig reduksjon av drepte i trafikken, men vi har dessverre ikke sett den samme positive utviklingen når det gjelder antall hardt skadde.

Også en samferdselsminister kan trenge litt hjelp på «veien» og derfor ønsker vi å tipse deg om tre konkrete tiltak som ikke vil belaste statsbudsjettet. Tiltakene vil redusere trafikkdrepte, samt antall skadde på våre veier.

  1. Øk bruken av strekningsvis ATK

Vi forstår at dette ikke er i tråd med Granavoldenplattformen, men det er i tråd med Nullvisjonen. I tillegg er det kunnskapsbasert og ikke minst basert på sunn fornuft.

  1. Ikke sett opp fartsgrensene på norske veier

Trafikksikkerhetsarbeidet må baseres på hva mennesker tåler og ikke tåler. I hvilken grad veier er laget for økt hastighet er av underordnet betydning, og økt fart har faktisk ikke noe som helst med trafikksikkerhet å gjøre – snarere tvert imot.

  1. Fjern unødvendige forbud mot trafikksikringstiltak og trafikksikkerhetsprodukter slik at veibygger kan bruke alle effektive og hensiktsmessige tiltak for å redusere antall møte- og utforkjøringsulykker.

I Personskadeforbundet LTN er vi i tillegg bekymret for klimaendringer, som blant annet betyr mer ekstremvær, og hvilke konsekvenser dette vil ha på kjøreforhold og for trafikksikkerheten. Gul maling og rumlefelt forhindrer dessverre ikke kjøretøy som mister veigrepet fra å komme over i feil kjørebane.

Med disse forslagene ønsker Personskadeforbundet LTN vår nye samferdselsminister lykke til, og god og trygg ferd både som statsråd og trafikant.

 

Oslo 27. januar 2020

 

Ingeborg Dahl-Hilstad                                                                   Per Oretorp

Generalsekretær                                                                           Ass. Generalsekretær

Per Oretorp

Personskadeforbundet LTN gratulerer samferdselsministeren med utnevnelsen og ønsker lykke til.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!