Tillitsbruddsåret
30.12.2019 Forfatter: Eli Eiklid

For AS Norge har 2019 vært et stormfullt år. Vi snakker ikke om været, men om et år som vi i Personskadeforbundet LTN mener er preget av tillitsbrudd fra både folkevalgte og forvaltere.

Det nærmer seg årets slutt og det er på tide å gjøre opp status. Vi kan selvsagt oppsummere ved å snakke om enda ett år med morsomme hendelser i vår kongefamilie, om klimaforandringer eller om året da Anne-Grethe Preus døde. Eller hva med å ta frem kommunesammenslåinger eller nordmenn som labber på ski over nordområdets isøde?

I Personskadeforbundet LTN ønsker vi å sette fokus på noe annet; nemlig på tillitsbruddåret – året da de som er ansvarlige og som er satt til å ivareta og å forvalte våre felles ressurser sviktet. Særlig sviktet de svake grupper.

2019 har nemlig vært et år preget av en rekke tillitsbrudd fra politikere, påtalemyndigheter, faginstanser og forvaltere.

Alpha, NAV, lik helsehjelp for alle og rot med skatterenter
En sak som rullet i mediene og i politiske korridorer i årets første måneder var Alpha-saken. Den lærte oss at det faktisk ikke er sikkert at forsikringer gir den sikkerhet som de utlover, og som gir de erstatningsutbetalinger som lovreguleringer og forordninger skulle tilsi. Tillitsbrudd, ja – absolutt.

Da NAV-skandalen ble avdekket hadde den så mange fasetter at den nesten ikke var til å tro.  Skandalen handlet i grove trekk om at man siden 2012 har hatt en forvaltningspraksis som har vært EØS-stridig. Praksisen har ført til feilinformasjon, feilaktige fengselsstraff og tusenvis av uskyldige har blitt bøtelagt. Ikke bra, og det har ikke gjort situasjonen bedre at politikere, rettsvesen og etaten har håndtert saken dårlig i ettertid.

At alle landets innbyggere skal ha tilgang på et likt helsetilbud er lovfestet. Likevel har helikoptertjenesten i nord, etter å ha blitt satt ut på anbud, hatt mangelfull beredskap i deler av Nord-Norge og Finnmark. Også her har vi opplevd at ansvarlige myndigheter, i stedet for å handle, velger å henfalle til politiker- og forvalterprat.

Den siste store tillitssprekken kom da det ble avdekket at landets skattemyndigheter har rotet med rentene i tilbakebetalinger. Her var heldigvis skattedirektøren fort på banen, beklaget og sa de skulle rydde opp. Men altså, heretter tror jeg flere tenker at man ikke kan stole på at etaten gjør en grundig nok jobb. Jeg tror også dette vil gå ut over tilliten til våre folkevalgte. Vi må kunne forvente at regjering og storting raskt tar ansvar for å rydde opp i utilsiktete situasjoner som syke og skadde ikke kan lastes før, uansett om det gjelder helsetjenester eller erstatningskrav som ikke blir utbetalt fordi forsikringsselskapet har gått konkurs.

Hvorfor er tillit så viktig?

Innimellom måles grad av tillit både internt i Norge, og mellom landene i Europa. På de internasjonale og komparative målingene skårer Norge og nordmenn høyt. Det er derfor rett å si at nordmenn generelt har en høy grad av tillit til institusjonene og samfunnet rundt oss.

Tillit er positivt på mange måter, blant annet skaper det mindre friksjon og avstand mellom individ og stat. I tillegg er tillit et lim som gjør at innbyggerne ikke trenger å bruke så mye tid på å undre seg på hvorvidt systemet er korrupt og etterrettelig. Det ivaretar, skaper ro og trygghet. God tillit betyr rett og slett mindre stress, mer forutsigbarhet – og rent samfunnsøkonomisk er det lønnsomt fordi «maskineriet» glir lett.

Et annet aspekt ved tillit er at det er ferskvare. Det betyr at det hele tiden må skapes og reproduseres. Den må fortjenes hetes det. Bruddene i tillit som har rammet landet vår i 2019 er derfor ikke bare alvorlige i de konkrete sakene, de kan også være med på å redusere vår tillit generelt.

Personskadeforbundet LTN håper vi – og tror – at landets myndigheter og forvaltere har lært av sine erfaringer i 2019. Og at året vi straks går inn i – 2020 – blir et år der tilliten vokser!

Godt nytt år!

Eli Eiklid

For AS Norge har 2019 vært et stormfullt år. Vi snakker ikke om været, men om et år som vi i Personskadeforbundet LTN mener er preget av tillitsbrudd fra både folkevalgte og forvaltere.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!