Tall om traumer
04.10.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Visste du at vi hadde et organ som samler inn data fra hele behandlingskjeden? Organet er Nasjonalt traumeregister (NTR), og deres mandat er å samle inn og systematisere tall om traumer.  Alle pasienter med alvorlig skade, eller med mistanke om alvorlig skade, skal inkluderes i NTR. I hovedsak gjelder dette alle pasienter som tas imot av traumeteam i sykehusene.

Nylig ble traumeregisterets årsmelding ferdigstilt.

Her er noe av deres oppsummeringer for 2018:

  • Totalt er 35 000 pasienter registrerte i registeret
  • I 2018 ble 7920 innregistrert
  • 68 prosent av de innregistrerte er menn
  • Høyest skadefrekvens finner vi i aldersgruppen mellom 16-22 år (gjelder både menn og kvinner)
  • Gjennomsnittsalder ved skade er 42 år
  • Transportulykker (48 prosent) er hyppigste årsak til skade, etterfulgt av fallulykker (39 prosent) og sports- og fritidsulykker (22 prosent). De fleste alvorlige skader er forårsaket av bilulykker, der 153 pasienter hadde alvorlig skade.
  • Antall alvorlige skadede forårsaket av sykkelulykker var 71 i 2016, 83 i 2017 og 77 i 2018
  • Resultatet fra 2018 viser stor variasjon mellom sykehusene i andel utførte røntgenundersøkelser

Hvorfor et traumeregister:

  • Registeret får data fra mer enn 85 prosent av alle sykehus som har traumefunksjon. Derfor gir det en unik oversikt over status på området
  • Registeret er en attraktiv og viktig datakilde for kvalitetsforbedring, forskning og forebygging innen fagfeltet traumatologi

Er du interessert i å grave dypere inn i denne materien? Her kan du lese hele årsrapporten.

Gunn Kvalsvik

Visste du at vi hadde et organ som samler inn data fra hele behandlingskjeden? Organet er Nasjonalt traumeregister (NTR), og deres mandat er å samle inn og systematisere tall om traumer.  Alle pasienter med alvorlig skade, eller med mistanke om alvorlig skade, skal inkluderes i NTR. I hovedsak gjelder dette alle pasienter som tas imot av traumeteam i sykehusene.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!