#TaAnsvarStoppDem
12.11.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN Tromsø og omegn lokallag ønsker, i år som i fjor, å kaste lys over konsekvensene av at stadig flere utenlandske trailere ferdes på norske vinterveier. Lederen for laget, Elin Gjikaj, håper at flere lag ønsker å ta grep.

I fjor vinter døde en ung gutt, Charles Dan Lind, da bilen han kjørte møtte et vogntog, der det dessverre ferdes ganske mange trailere. Flere av dem utenlandske og med sjåfører som ikke er vant til snøkledde glatte vinterveier.

Saken mobiliserte mange, og den førte til at Tromsø og omegn lokallag valgte å agere. Blant annet ved å ta kontakt med flere lokalpolitikere og å starte kampanjen #TaAnsvarStoppDem.

Vi må ikke gi opp

En av hovedpersonene bak lokallagets engasjement var lederen for laget Elin Gjikaj. Nå reaktiverer hun og laget kampanjen. Målet er å få myndighetene til å stramme grepet på alle nivåer slik at hele det sammensatte bilde med disse utfordringene oppstår, EØS avtaler i Brussel, kabotasje avtaler, teknisk standard som blant kjøretøy med regummierte dekk og mangelfull tilstand, sjåfører uten kompetanse med vinterveier, liten eller ingen erfaring med å kjøre på norske veier, ikke blir å finne på det norske veinettet.

-Først og fremst er jeg opptatt av det som skjer her oppe. Rent geografisk har vi utfordringer fordi vi rett og slett ikke har et veinett som er rigget for tungtransport i det volumet vi har nå. Det blir ikke bedre når det er utenlandske vogntog, som både er trafikkfarlige og som på grunn av manglene kjøreferdigheter skaper kaos, sier hun.

Gjikaj forteller entusiastisk om en videosnutt på youtube, som hun også har delt på lokallagets kampanjesider. Filmen viser en trailer fra Kiwi uten veigrep som sklir langsomt mot andre biler midt i Tromsø sentrum.

-Livsfarlig og innholdet er alvorlig. Den ble delt hele 400 000 ganger, så dette er noe folk er opptatt av, fastslår hun. Et kjøretøy på flere tonn seilende er en potensiell “dødstrailer”

Det hvite – kalde og glatte 

Vinteren har kommet flere steder i landet vårt. Mest i nordområdene. I Tromsø og områdene rundt er det allerede full vinter.

-Jeg så en reportasje fra Bjerkvik, som ligger rett ved siden av riksgrensen, det passerer enormt med tungtransport ved dette knute punktet. Her går veien rett fra fjorden og oppover. Her er det mye trailertrafikk og dagstøtt er det store biler som kjører seg fast. Det blir altså kaos.

-Dere kjørte også kampanjen i fjor. Fikk dere respons?

-Ja, vi fikk oppmerksomhet og jeg vet at statsråden har gjort noen grep. Vi synes likevel det ikke er bra nok. Vi må stille krav til våre folkevalgte at de følger dette opp, da det påvirker oss alle. Det bør ikke være sånn at trafikksikkerheten skal ofres for næringer på jakt etter profitt sier hun.

Lokallagslederen oppfordrer lag fra hele landet til å løfte denne saken og bruke kampanje-hashtaggen.

-Dette gjelder hele landet, så jeg håper at flere kaster seg med. Ta kontakt med kommune- eller fylkespolitikere, alt ettersom hvem som har ansvar for veien og si fra. I januar håper jeg vi får til en ny demonstrasjon, sier Gjikaj.

Faglig begrunnet

Transportøkonomisk institutt (TØI) om utenlandske vogntogs risiko for å bli involvert i trafikkulykker – sammenlignet med norske tunge godsbiler:

«Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning. Utenlandske sjåfører i Norge ser også ut til å ha høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører.

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN Tromsø og omegn lokallag ønsker, i år som i fjor, å kaste lys over konsekvensene av at stadig flere utenlandske trailere ferdes på norske vinterveier. Lederen for laget, Elin Gjikaj, håper at flere lag ønsker å ta grep.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!