Syk og 10 000 meter over bakken
17.06.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Er du en av de mange som skal ut å fly i sommer og som lurer på hva som vil skje dersom du skulle bli syk mens du er i lufta? Her kommer svarene både på hvor ofte det skjer, hvorfor det skjer, hva som er de vanligste sykdomshendelsene samt hvilken behandling som er tilgjengelig.

1 av 600
Amerikanske forskere har gått gjennom over 300 vitenskapelige artikler om sykdomstilfeller på fly fra 1990 til 2018. Resultatet som er publisert i en artikkel i New England Journal of Medisin, forteller at passasjerer trenger medisinsk hjelp omtrent på én av 600 flyturer.

Antakelig skjer det oftere enn dette, tror forskerne. Men nøyaktig hvor ofte er usikkert.

-Det kan være et sted mellom 260 og 1420 akutte sykdomstilfeller på fly hver dag, fastslår forskerne i studien.

Vanligste hendelser
Men hvilke sykdommer er det vanligst å få, og hvilke er mer sjeldne?

Flere av studiene forskerne gikk gjennom, sa noe om dette. Det aller vanligste er at passasjeren besvimer eller nesten besvimer. I hele 32 prosent av tilfellene er det dette som skjer.

Andre vanlige tilstander er disse:

  • Mage- og tarmproblemer, oppkast og kvalme: 15 prosent
  • Pusteproblemer: 10 prosent
  • Symptomer på hjerteproblemer: 7 prosent

Hjertestans var mindre vanlig, fant forskerne ut. Det var bare 0,2 prosent av passasjerene som hadde hjertestans.

Men ifølge studien er det hjertestans som forårsaker de fleste dødsfallene i statistikken – hele 86 prosent.

Hvorfor blir folk dårlige?
Den viktigste grunnen til at folk blir syke er at lufttrykket er annerledes i en flykabin enn nede på bakken. Gassfylte hulrom i kroppen, som bihuler, mellomøre og tarmer, utvider seg. Det har du kanskje merket hvis du har vært forkjølet på en flyreise.

Og fordi lufttrykket er lavere i flykabinen enn på bakken, kan selv friske personer få en mild oksygenmangel. Men mennesker med lungesykdommer kan få pusteproblemer på grunn av det lave trykket.

Det kan også være en risiko for blodpropp. Men det er usikkert hvor stor risikoen er, ifølge Norske helseinformatikk.

Og det er viktig å passe på at du ikke blir dehydrert på fly. For den tørre lufta i flyet øker faren for nettopp det.

Hva skjer om noen blir syke?
Kabinpersonalet på flyet er trent opp til å håndtere akutt sykdom. En del fly har også hjertestartere, og alle fly har førstehjelpsskrin.

– Kabinpersonalet får svært god opplæring i førstehjelp, sier Marlene Sandberg, kabinsjef i Norwegian, i et intervju med Tidsskriftet for Den norske legeforening.

– I tillegg til førstehjelpskurs under opplæring har vi oppdateringskurs hvert annet år. Før hver flygning har vi en briefing der vi går gjennom førstehjelp og medisinske akuttsituasjoner.

– Vi er jo ikke helsepersonell, men vi har god grunnopplæring og mye oppmerksomhet omkring førstehjelp, sier hun i intervjuet.

Og hvis det trengs, ber kabinpersonalet om hjelp fra leger og sykepleiere blant passasjerene.

I Norge har helsepersonell en lovfestet plikt til å hjelpe folk hvis liv og helse er i fare. Og norsk lov gjelder også på norske fly, selv om flyet befinner seg i internasjonalt luftrom, kan vi lese på nettsidene til Den norske legeforening.

Kilde: Forskning.no

Gunn Kvalsvik

Er du en av de mange som skal ut å fly i sommer og som lurer på hva som vil skje dersom du skulle bli syk mens du er i lufta? Her kommer svarene både på hvor ofte det skjer, hvorfor det skjer, hva som er de vanligste sykdomshendelsene samt hvilken behandling som er tilgjengelig.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!