Større forventinger til kvinnelige pårørende?
08.03.2019 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

I dag markerer vi kvinnedagen, og i Personskadeforbundet LTN løfter vi fram ulikheten i forventningene som kvinnelige og mannlige pårørende møter når noen i familien blir syke eller skadet.

Janne Irén Paulsen Breimo disputerte i 2012 sin doktograd om hvordan prosesser for rehabilitering etter sykdom eller skade organiseres. I forbindelse med arbeidet intervjuet hun både pårørende og tjenesteytere. Selv om ikke kjønn var en del av problemstillingen satt hun igjen med en følelse av ulikhet etter endt arbeid.

Holdninger hos tjenestytere

I tillegg til denne følelsen fikk hun også et spørsmål på disputasen som satte i gang nytt arbeid. Hun gikk gjennom materialet på nytt, og fant en forskjell i måten intervjuobjektene svarte på, samt i måten tjenesteyterne omtalte de pårørende. De mannlige pårørende ble omtalt som om de trengte bistand og støtte, mens det var mer en selvfølge at kvinnene skulle løse dette selv. – Menn ble i større grad omtalt som «han er så flink», sier Paulsen Breimo.

Morgendagens omsorg

Kvinner opplever i dag høye forventinger fra flere hold, statsministeren vil at vi skal føde flere barn, samfunnet krever at flere skal stå i arbeid lenger og ifølge den siste omsorgsplanen for framtiden er velferdsstaten under press.

Et begrep som brukes i omsorgsmeldingen, er samproduksjon. Det handler om pårørendes bidrag i omsorgsarbeidet, som vil bli stadig viktigere når det offentlige ikke kan bistå med alt. Breimo understreker at det blir spekulasjoner, men med bakgrunn i funnene hennes er det grunn til å tro at det vil bli tøffere for kvinnelige pårørende enn mannlige.

– Vi trenger bevissthet rundt temaet for å skape en holdningsendring, avslutter Breimo.

Ingeborg Dahl-Hilstad

I dag markerer vi kvinnedagen, og i Personskadeforbundet LTN løfter vi fram ulikheten i forventningene som kvinnelige og mannlige pårørende møter når noen i familien blir syke eller skadet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!