Statsped vil dele kunnskap om barn med særskilte behov
15.05.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Fra mai til september skal Statped prøve ut en ny tjeneste som de har gitt navnet «Spør oss». Målet er råd og veiledning, raskt og enkelt.

Er du en pedagog eller forelder til et barn med særskilte behov har du gjerne bekymringer eller spørsmål som det kan være vanskelige å finne svar på. Det kan være råd i konkrete saker, andre ganger har du kanskje behov for å drøfte.

Gjennom den nye tjenesten “Spør oss” lover Statped å gi råd og veiledning gjennom telefon, chat eller e-post. De sier også at de vil gi vil svare på dagen.

Eksemplene du kan få svar på er:

  • bekymrer deg for et barns utvikling og læring
  • ønsker tips om læringsmateriell eller digitale læremidler
  • trenger råd om å tilrettelegge og inkludere i barnehage og skole

Bruk tjenesten

Personskadeforbundet LTN håper og tror at Statpeds nye tjeneste blir brukt. Rett og slett fordi at kunnskapen de besitter er viktig og kan gjøre hverdagen for de som er rammet bedre.

-Forbundet har vært tett på Statped gjennom flere år, og opplever er de har svært mye å bidra med. Likevel er kompetansen lite kjent og derfor også brukt. Kanskje kan et lavterskeltilbud som dette gjøre det lettere for både foreldre og pedagoger å ta kontakt, sier Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

Hun oppfordrer medlemmer om å klikke seg inn og stille spørsmål, dersom de har behov. I tillegg kan det være en link som kan videresendes pedagoger dersom barnet ditt trenger ekstra oppfølging på skole eller i barnehagen.

Utprøving i forbindelse med Digitaliseringsprosjektet

På sine websider skriver Statped at “Spør oss” er et resultat av et større digitaliseringprosjekt.

Gjennom prosjektet ønsker de å avdekke om det er et behov for et lavterkseltilbud med raske og enkle svar, og å få veiledning.

De forteller at de har intervjuet ansatte i PP-tjenesten, skoler, barnehager og foreldre om opplevelsen de har eller har hatt av å følge en tjeneste fra Statped.  Intervjuene gikk på opplevelsen før søknad til samarbeidet, når søknad var innvilget, og etter avslutningen av samarbeidetet.

– Målet med den nye tjenesten er å gi flest mulig en god og rask løsning på deres spørsmål. Gi brukere og samarbeidspartnere et godt første møte med Statped, og gjøre Statped tilgjengelig for flere, litt tidligere, sier Berit Fulsaas som leder arbeidet.

Tjenesten “Spør oss” skal prøves ut i perioden mai til september, og skal deretter evalueres. 

Gunn Kvalsvik

Fra mai til september skal Statped prøve ut en ny tjeneste som de har gitt navnet «Spør oss». Målet er råd og veiledning, raskt og enkelt.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!