Sparkesykkelkaos – hva gjør vi?
11.06.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Et par måneder etter at el-sparkesykler har inntatt hovedstaden, meldes det om hyppige skader. I Sverige har de allerede opplevd sitt første dødsfall. Spørsmålet er hvordan vi best mulig kan få inkludert den nye farkosten i et allerede kaotisk bybilde.

Personskadeforbundet LTN har tidligere skrevet om byens nye og «gøyale» el-sparkesykler. Vi uttrykte da at det må bygges kultur og lages noen felles regler rundt de nye kjøretøyene.

Nå går vi lenger, og mener at regelverket bør vurderes justert allerede nå. Særlig gjelder dette rundt promillegrensene.

En skadd pr dag
En tur gjennom sentrum av Oslo viser at el-syklene ikke bare har inntatt byen, de har rett og slett overtatt den. Det står el-sparkesyklene parkerte på kryss og tvers på fortauene og de beveger seg i sikk-sakk mellom gangfelt, sykkelstier og bilveier.

-Faktisk er status og volumet verre enn vi hadde fryktet og når det i tillegg begynner å øke i antall innrapporterte skader – er det på tide å si fra, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

Nye tall fra skadelegevakten i Oslo viser nemlig at det i gjennomsnitt kommer inn én skade pr døgn knyttet til el-sparkesykler.

Dette tilsvarer fem prosent av alle registrerte skadetilfeller, opplyser Oslo universitetssykehus i en sak som er publisert på Shifter sine websider.

I nettsaken fortelles det at av de som har oppsøkt skadelegevakten i løpet av april og i begynnelsen av mai, er to tilfeller alvorlige, syv moderate og 28 lettere skadet.

Hvorfor blir folk skadet?
Siden kjøretøyet er så «nytt» finnes det ingen tall eller forskning som gir grunnlag for å si noe om hvorfor folk blir skadet. Enkelte forklaringer er likevel plausible. For eksempel er det en uheldig sammenheng mellom el-sparkesykler og promille. I tillegg er det ingen aldersgrense for hvem som kan bruke fremkomstmiddelet.

– Det er opp til ditt eget skjønn å vurdere om du er i stand til å bruke redskapet. Det er heller ingen aldersgrense. Barn ned i lav alder kan kjøre, det er opp til foreldrene, forklarer seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk til NTB.

Per Oretorp mener at forskriftsendringen som sidestilte el-sparksykler med vanlig tråsykkel bør revurderes. Det finnes nemlig ingen promillegrense ved bruk av slike kjøretøy.

-Det finnes ingen promillegrense på sykkel, dermed gjelder de samme reglene for el-sparkesykler, fastslår han, og legger til:

-Fram til i fjor ble små elektriske kjøretøy regnet som motorvogn, og dermed gjaldt samme promillegrense som for bil. Man risikerte altså å miste lappen om man kjørte dem i fylla. Denne regelen ble altså endret i 2018.

-Betyr det at man i prinsippet kan «el-sparkesykle» dersom man er kjempefull?

-I loven stilles det krav til at den enkelte trafikant skal ferdes forsvarlig. Dersom man ikke er i stand å gjøre dette, for eksempel på grunn av ruspåvirkning, vil man kunne straffeforfølges. Da har jo dessverre ulykken ofte allerede skjedd. En promillegrense ville i større grad virke forebyggende og være i tråd med nullvisjonen, sier Oretorp.

Han mener den skjønnsmessige vurderingen hver enkelt må ta, ikke er fornuftig og logisk. Derfor må myndighetene ta grep.

-Det kan ikke være opp til hver enkelt å vurdere hvorvidt de føler seg skikket til å kjøre etter «en tur på byen». Med el-sparksykler tilgjengelig blir terskelen lav for å ta disse i bruk også under ruspåvirkning. Jeg er redd for at vi ikke vil oppleve at dette temaet blir satt på den politiske dagsorden før vi opplever en riktig alvorlig ulykke, avslutter Oretorp.

Gunn Kvalsvik

Et par måneder etter at el-sparkesykler har inntatt hovedstaden, meldes det om hyppige skader. I Sverige har de allerede opplevd sitt første dødsfall. Spørsmålet er hvordan vi best mulig kan få inkludert den nye farkosten i et allerede kaotisk bybilde.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!