Selvkjørende biler og ulykker
24.05.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

De av oss som har vært rammet av en bilulykke vet at konsekvensene kan være brutale. Kanskje vil løsningen og null-visjonen i antall trafikkulykker oppnås når vi etterhvert får flere selvkjørende biler?

For andre året på rad arrangerte EU konferanse om tilkoblet og automatisert kjøring (EUCAD). Her drøftes temaer og vinklinger av mange lands politikere, regulerende myndigheter, organisasjoner og bil- og teknologiprodusenter.

Et av temaene dette året var forventninger i ulykkefrekvens når bilene blir roboter som kjører seg selv.

De menneskelige feilene vil minske, men det vil fortsatt skje ulykker
Selvkjørende biler blir ofte presentert som løsningen for å nå nullvisjonen om at ingen skal dø eller bli hardt skadet i trafikken. Og det er grunn til å tro at det vil påvirke antall alvorlige ulykker av den enkle grunn at oftest er de resultat av menneskelige feil.

-Mange av de menneskelige feilene som skjer på norske veier vil forsvinne, men det vil fortsatt skje ulykker. Det syner både forskning og de få erfaringene som er høstet frem til nå, sier Per Oretorp. Vi må heller ikke glemme at det ikke kun er biler som trafikkerer våre veier, men også syklister, mopedister, motorsyklister og ikke minst veteranbiler og biler som ikke vil være selvkjørende.

Oretorp var ikke tilstede under EUCAD, men har vært tett på forskning og utvikling i en årrekke.

– I Personskadeforbundet LTN har vi siden begynnelsen vært opptatt av utviklingen i bilbransjen og derfor også hva som skjer innenfor robotiseringen. Bransjen er tydelig på at det ikke er mulig å si at alle ulykker vil forsvinne når selvkjørende biler tar over. Innimellom skjer det at datamaskinene tuller eller programmet på telefonen ikke fungerer. Det vil også kunne skje med selvkjørende biler. I tillegg så skal vi mennesker bruke teknologien. Den skal samhandle med oss, men vi er ikke alltid rasjonelle i trafikken og kan vi forvente at teknologien alltid opptrår rasjonelt og forutsigbart?

Mennesket er viktig for en god utvikling
Teknologien er derfor ikke den viktigste nøkkelen til suksess for selvkjørende biler. Vi mennesker trenger både erfaring og opplæring, og i tillegg så må vi ha tillit til teknologien for at vi skal kunne ta den i bruk. Den enkelte bilfører vil gå fra å ha en aktiv rolle til en overvåkende rolle som ved behov må kunne overta kontrollen. Dette vil også reise juridiske spørsmål knyttet til hvem som har juridisk ansvar dersom et «selvkjørende» kjøretøy forårsaker en ulykke. Hva hvis et slikt kjøretøy på grunn av teknologiske begrensninger opptrår grovt uaktsomt og forårsaker en stor personskade? Hvem skal da et oppreisningskrav rettes mot, føreren eller produsenten?

– Primært, også når det gjelder selvkjørende biler, handler utviklingen om mennesker og opplæring og ikke minst om ansvar. Selvfølgelig så er det tekniske ting som må på plass, men vi må i tillegg vite hvordan det fungerer, ha tillit og tørre å bruke den. Det krever mye av teknologien, men også tid og tilvenning for oss som skal bruke den, fastslår Oretorp.

Myndighetene må ta en viktig og aktiv rolle
Vi har snakket om selvkjørende biler i mange år. Teknologien har vært tilgjengelig, har vi hørt.

-Selv om det har skjedd mye innenfor robotisering av biler er det mange år til disse vil dominere våre veier. Frem til da kan vi glede oss over stadige utbedringer av de «vanlige» bilene som ruller rundt. Tiltak som regulert avstand til bilen du kjører bak og automatisk nødbremsesystem er eksempel på slike tiltak, det samme gjelder seter som reduserer nakkeskader og stadig bedre veier. Og selvsagt skal vi, som interesseorganisasjon presse politikere og andre aktører til å strekke seg enda lenger for å redusere antall ulykker, avslutter Oretorp.

-I tillegg mener forbundet det er positivt at også debattene skjer på tvers av landegrenser og gjennom EU. Fora som EUCAD er et av flere.

Gunn Kvalsvik

De av oss som har vært rammet av en bilulykke vet at konsekvensene kan være brutale. Kanskje vil løsningen og null-visjonen i antall trafikkulykker oppnås når vi etterhvert får flere selvkjørende biler?

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!