Redd konsekvensene av reglene i ny uføretrygd
03.05.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

– I beste fall skaper forslaget unødig bekymring, i verste fall skal Nav begynne å overvåke ulønnet, frivillig deltagelse for å vurdere folks rett til uføretrygd, sier FFO.

Uførereformen, som kom i 2015, førte til at uførepensjon fra folketrygden ble erstattet av ny uføretrygd. Etter iverksettelse viste deg seg at reformen brakte med seg en rekke utilsiktede konsekvenser. Derfor sendte Arbeids- og sosialdepartementet i januar i år ut et forslag på høring for å rette opp disse.

Høringsfristen utløp i slutten av april, og iflg. departementet har det kommet inn 41 høringssvar. FFO, som Personskadeforbundet LTN er endel av, er en av aktørene som har engasjert seg og sendt inn kommentarer på regjeringens forslag.

Essensen, også i FFOs innspill, er av høringsinstansene uttrykker bekymring knyttet til uføres mulighet til å delta i ulønnet frivillig arbeid, uten at det blir et mål på den enkeltes arbeids- og inntektsevne.

Dette sier Grete Crowo i FFO i et intervju med ABC Nyheter:

– Forslaget har skapt stor usikkerhet knyttet til deltagelse i ulønnet frivillig arbeid, og hvorvidt dette skal sees som restarbeidsevne som ikke vises i den pensjonsgivende inntekten, og dermed kunne føre til vedtak om at uføretrygden opphører eller at uføregraden endres.

– I beste fall skaper regjeringens forslag unødig bekymring, i verste fall skal Nav begynne å overvåke ulønnet, frivillig deltagelse for å vurdere folks restarbeidsevne og rett til uføretrygd, fortsetter hun.

Personskadeforbundet LTNs generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad stiller seg 100 prosent bak FFO og sier at det er viktig at reglene rundt frivillig arbeid er klare og tydelige.

-Som interesseorganisasjon bruker vi å si at frivilligheten er hjertet i organisasjonen. Det er for så vidt sant, men det er også det som gjør at vi kan være tilstede over hele landet og ute blant folket. Jeg håper og tror at regjeringen tar høringene til etterretning og gjør nødvendige presiseringer.

Klarere regler og presisering
For å gjøre det lettere for folk, ber FFO om at departementet presiserer at uføretrygdede som deltar i ulønnet frivillig arbeid og aktiviteter ikke får vurdert dette som restarbeidsevne, og at det holdes utenfor nye regler.

Flere andre organisasjoner støtter dette.

Organisasjonene bemerker at høringsnotatet med fordel kunne vært tydeligere formulert, slik at blant annet konsekvensene av endringene som foreslås, kom tydeligere frem.

FFO er ikke bare misfornøyde med uførereformen. Tvert imot. De peker på at det ligger en større grad av fleksibilitet i uførereformen, noe som er svært positivt. I tillegg innebærer ikke forslaget endringer når det gjelder uføretrygd og pensjonsgivende inntekt fra lønnet arbeid eller fra frivillige verv med godtgjørelser.

Gunn Kvalsvik

– I beste fall skaper forslaget unødig bekymring, i verste fall skal Nav begynne å overvåke ulønnet, frivillig deltagelse for å vurdere folks rett til uføretrygd, sier FFO.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!