• Forside
  • Nyheter
  • Personskadeforbundet vil se Eggen-filosofien i trafikken
Personskadeforbundet vil se Eggen-filosofien i trafikken
02.01.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Statens vegvesen melder at i 2018 mistet 108 mennesker livet i trafikken. Selv om dette er to flere enn i 2017, er tallet det nest laveste på 70 år.

Personskadeforbundet LTN er selvsagt glade for den positive utviklingen i trafikkdøden. Siden oppstarten av forbundet, for 34 år siden, har antall dødsulykker i trafikken gått gradvis ned. Grunnen er bedre og sikrere biler, bedre føreropplæring, at flere bruker bilbelte og at vegstandarden er betraktelig bedre.

-Vi redde for at vi skulle se en større økning i antall trafikkdrepte i år og er glade at vi har klart å holde ned antallet drepte p nivå med rekordåret 2016. Men når det er sagt, så vet vi bedre enn de fleste av bak hver dødsulykke sitter det igjen pårørende, venner, kollegaer og lokalsamfunn som sørger over å ha mistet sine. Derfor er visjonen null dødsfall i trafikken uhyre viktig og på tross av at det er en visjon så tror jeg faktisk det er mulig å klare å få det til i fremtiden. Det forutsetter dog at vi alle tar ansvar for å gjøre trafikken sikker både for seg selv og andre, det forutsetter også en samferdselspolitikk som setter trafikksikkerhet og kunnskap i høysetet. Økte fartsgrenser og forbud mot enkelte typer midtdelere er ikke tiltak som redder liv. Tvertom så er det slike beslutninger som forhindrer oss å redde så mange liv som vi skulle ha kunnet, sier assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN Per Oretorp.

Flest i Trøndelag
I følge Statens vegvesen 2018-tall var det flest dødsulykker i Trøndelag (10). Deretter følger Telemark (9), Hordaland (8), Rogaland (8) og Hedmark (8).

Fylker som kommer best ut er Vestfold som har tre ulykker og Finnmark med to.

Som vanlig, meldes det at menn langt oftere rammes enn kvinner. Fjorårets tall viser at 83 menn og 25 kvinner.

I følge vegdirektør Terje Moe Gustavsen er det en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart og som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker.

– Over halvparten av alle omkomne, er menn over 45 år, sier Gustavsen.

Øvrig viser tallene at 61 av de trafikkdrepte omkom i personbil, 15 på motorsykkel (inkludert moped), 13 som fotgjengere og åtte syklister.

Likevel bekymret
Det er naturlig nok et stort fokus på dødstall i trafikken. Politikere og media er særlig opptatt av å bruke disse som indikatorer på suksess eller ikke. Det er blant annet disse tallene som gjør at Norge de siste tre siste er kåret til det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet.

Det blir nok tilfelle også i 2018. Norge er blitt et land som de andre landene ser til. Personskadeforbundet LTN mener det ensidige fokuset på dødstall innimellom går på bekostning av de som kommer ut for ulykker og blir rammet av skader.

-Ja, flere overlever ulykker, men et reddet og skadet liv skal også leves. Her har vi fremdeles en jobb å gjøre fordi vi ikke ser den samme positive utviklingen på antall alvorlig skadde som for antall drepte. Det gjenstår også et godt stykke arbeid med hensyn til traumerehabilitering og overgangen fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten til rehabilitering i kommunen. Vi ser at flere kommuner sliter med å oppfylle  samhandlingsreformens krav til samarbeid og ikke minst ser vi store forskjeller i tilbudet fra kommune til kommune, fastslår Oretorp.

Nasjonal dugnad
At vi er best i Europa og at tallene over trafikkdøde går nedover må ikke bli en hvilepute, advarer Per Oretorp. Snarere tvert i mot; nå må vi ta skrittet videre og bli enda bedre.

– Mitt ønske for 2019 er at vi får inn Eggen-filosofien i trafikken slik at når du og jeg ferdes i trafikken så spiller vi på lag med hverandre, vi tar og viser hensyn og gjør hverandre go’. Det vil nemlig redde liv allerede i dag.

FAKTA:
Omkomne i trafikken har hatt en positiv trend siden 1970, da 560 ble drept på veiene. Tar man med at dagens trafikkmengde er 3,4 ganger høyere, skulle hele 1.920 ha omkommet i trafikken dersom vi skulle ha hatt samme risikoen som i 1970.

Gunn Kvalsvik

Statens vegvesen melder at i 2018 mistet 108 mennesker livet i trafikken. Selv om dette er to flere enn i 2017, er tallet det nest laveste på 70 år.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!