Omkamp om arbeidsavklaringspenger på Stortinget
03.04.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I 2010 ble ordningen med arbeidsavklaringspenger innført. 1. januar 2018 ble ordningen strammet inn på en måte som har rammet enkelte av våre medlemmer hardt.

Den justerte versjonen av arbeidsavklaringspenger har skapt mye debatt. Både brukere, NAV-ansatte og helsepersonell har kritisert effekten av innholdet i den nye ordningen. Regelendringen satte den maksimale tiden man kunne motta AAP til 3 år i stedet for fire, samt strammet inn på muligheten for en forlengelse av ordningen.

Også Personskadeforbundet LTN har engasjert seg. Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i forbundet, var sammen med rådgiver Birte Sand Rismyhr i åpen høring på Stortinget 02. april. SV og AP har lagt fram forslag som vil gjøre det enklere for de som mottar AAP.

-Vi mener ikke at den gamle ordningen var perfekt, men utgangspunktet var bedre enn den nye vi har fått nå. Det var problemer med praksisen, skal arbeidsavklaringspenger være en reell ordning på vei tilbake til arbeid må det være individuell tilpasning og oppfølging, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

-Hva var deres budskap til politikerne?

– En innstramming av reglene lager ikke en bedre praksis for brukerne. Vi var opptatt av å dele våre medlemmers erfaringer med de nye retningslinjene. Nemlig at flere har falt ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger, og at usikkerhet rundt inntekt gjør det vanskelig å fokusere på rehabilitering og å bli så frisk som mulig.

-Hvilke konkrete ønsker formidlet dere på vegne av forbundet?

-Vi støttet forslaget om å forlenge perioden du kan få stønad til fire år, samt at vi trenger en ordning som lar seg tilpasse brukerne i stedet for å tilpasse brukerne til ordningene som finnes. Vår erfaring er at personer med kompliserte forløp, som gjerne er den kategorien medlemmene befinner seg i, ikke «er klare» etter tre år. I tillegg ønsker vi oss bedre og tettere individuell oppfølging mens folk er under arbeidsavklaring.

-Tror du regjeringen er villige til å snu?

-Ja, jeg tror og håper det. Så lenge det er så mange som protesterer, også opposisjonen på Stortinget, tror jeg vi blir umulige å overse, avslutter Dahl-Hilstad.

Arbeid- og Sosialkomiteen avgir sin innstilling til Stortinget 7. mai og forløpig behandlingsdato er satt til 23. mai. Vi følger saken.

Gunn Kvalsvik

I 2010 ble ordningen med arbeidsavklaringspenger innført. 1. januar 2018 ble ordningen strammet inn på en måte som har rammet enkelte av våre medlemmer hardt.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!