NAV ønsker å høre brukerne
26.03.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

NAVs har de siste fem årene produsert sin egen brukermelding der de kartlegger og deler brukeropplevelser i året som har gått. Den siste ble nylig lansert. Målet er, selvsagt, å bli bedre.

På nav.no presenterte arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng årets melding i form av en artikkel. Hun startet med å presisere at et av målene, også med brukerkartleggingen, er å få flere i arbeid:

«Vi har mange veiledere i NAV som jobber hver eneste dag med å hjelpe folk i jobb, men vi er helt avhengig av arbeidsgivere som er villige til å gi folk en sjanse. Og dem er det heldigvis mange av», skriver hun.

Et av eksemplene direktøren trekker frem er Veronica Kyrkjebø i Bergen, som etter flere år utenfor arbeidslivet opplevde at det plutselig var noen som trodde på henne. Fra å være helt ute av arbeidslivet – sier hun nå at «jobb er livet».

Vågeng trekker også frem Semir Mohammed som kom fra Sudan til Meråker. Han trengte et puff fra NAV-veilederen sin før han tok sjansen på å flytte til Oslo, der han nå jobber som frisør.

I brukermeldingen vises det til at NAV benytter seg av ulike metoder. Blant annet trekker de frem «speed-dater», der arbeidssøkere får noen få minutter til å presentere seg for en arbeidsgiver. Våreng trekker frem Grimstad som et godt eksempel. Der tok  NAV initiativet da Lekekassen AS trengte ekstra arbeidskraft, og i Oslo var etaten aktivt med da Nordic Choice Hotels trengte 250 medarbeidere.

NAV er også med på regjeringens inkluderingsdugnad, som blant annet handler om at hull i CV-en ikke trenger å være til hinder for å komme i jobb.

Ulike opplevelser med NAV
Arbeids- og velferdsdirektøren presiserer også i artikkelen at etaten ikke alltid fungerer like knirkefritt. Et eksempel hun viser til Siren Jackson i Kristiansand og Willy Fotland i Sola som begge har øyesykdommen retinis pigmentosa, som gjør at synet litt etter litt snevres inn. Deres NAV-møter var ganske forskjellige.

Jackson oppsøkte NAV, men ble ikke møtt slik hun håpet. Heldigvis fikk historien en lykkelig slutt etter at hjelpemiddelsentralen i NAV koblet seg på.

For Fotland gikk det raskere. Takket være godt samarbeid mellom NAV-kontoret, NAV Arbeidslivssenter og NAVs hjelpemiddelsentral i Rogaland, er han i full jobb fordi NAV ordnet lønnstilskudd i løpet av én uke.

Disse historiene viser, i følge NAV direktøren, hvor viktig det er at etaten jobber sømløst og godt sammen.

NAV lytter til brukernes råd
For å skape bedre brukermøter trenger NAV innspill fra brukerne, skriver Sigrun Vågeng. Og for å forbedre møtene er brukerutvalgene viktige og sentrale.

Hun viser til brukerutvalget i Nordland som har blitt stadig mer involvert og synes de har fått større påvirkningskraft, og i Vestfold ville de ha brukernes innspill til organisering av nye NAV Tønsberg. NAV Moss inviterte til et åpent dialogmøte for å få høre hva brukerne mente om NAV-kontoret.

«Andre NAV-kontorer brukermeldingen rapporterer om, og som har gjennomført spørreundersøkelser og evalueringer, er NAV Innlandet, der de lærer av å lytte til ungdommen», skriver hun.

I tillegg bruker NAV forskning om brukeropplevelser, som de også mener er viktig.

Direktøren skriver også om en som tar doktorgraden på unge mottakere av arbeidsavklaringspenger, og at det ved NTNU foregår et samarbeid med NAV med fokus på at veiledningssamtalene har et forbedringspotensial.

Også store brukergrupper blir i følge NAV lyttet til. Mange alvorlig syke kreftpasienter strever med NAV, derfor har de inngått et tettere samarbeid med Kreftforeningen.

NAV-direktøren er tydeligvis stolt av at etaten kontinuerlig utvikler digitale tjenester, og at de også i den sammenhengen ønsker å lytte til brukerne.

Brukertilfredsheten testes på flere måter, poengterer hun, både ansikt til ansikt og gjennom å se hvordan de tar i bruk nye, digitale løsninger. Tilbakemeldingene brukes til å forbedre tjenestene.

Bra med brukermedvirkning, men…

Som interesseorganisasjon for svært mange brukere av NAVs tjenester er Personskadeforbundet LTN selvsagt opptatt av hvordan etaten forvalter sitt mandat.

– Vi heier på alt som har med brukermedvirkning og er glade for at etaten mener å ta det på alvor. At de årlig bruker ressurser på en brukermelding er supert og vi håper den på sikt også vil få en større innvirkning på hele NAV-organisasjonen, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Hun mener de fremdeles har en lang vei å gå, særlig når det gjelder møtet med de mer sammensatte brukergruppene.

-Det hjelper selvsagt med god brukermedvirkning, men det kreves også ressurser og ikke minst tid for at behandleren skal se og forstå hele bildet, sier hun.

Gunn Kvalsvik

NAVs har de siste fem årene produsert sin egen brukermelding der de kartlegger og deler brukeropplevelser i året som har gått. Den siste ble nylig lansert. Målet er, selvsagt, å bli bedre.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!