Medisiner og bilkjøring
18.03.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

En aldri så liten påminnelse om hvordan du skal tenke og handle rundt bruk av medisiner med rød trekant og bilkjøring.

Først og fremst; jo, du kan kjøre bil selv om du tar medisin med rød trekant. Varseltrekanten på medisinen er kun veiledende.

Når det er sagt, så er det flere forhold som er viktig å være klar over. For du har et ansvar når du setter deg bak rattet mens du går på medisin.

Du bør sjekke nøye om du følger loven. Hvis legemidlene påvirker kjøreevnen, risikerer du å miste lappen. Men hvordan skal du vite det på forhånd?

Medisiner mot angst, smerte, sovevansker og avhengighet av opioider har i stor grad rød varseltrekant. Her har Legemiddelverket laget en oversiktsliste du kan lese og bruke.

Det legemidlene har til felles er at de kan gi deg:

  • Nedsatt oppmerksomhet
  • Mindre kritisk vurderingsevne
  • Lengre reaksjonstid
  • Svekket evne til å utføre raske bevegelser
  • Svekket evne til å ta raske avgjørelser
  • Tretthetsfølelse

Ikke de beste egenskapene for å kjøre bil, altså.

Snakk med legen før du kjører bilen
Det er imidlertid ikke så svart-hvitt at du må legge fra deg førerkortet om du går på disse medisinene.

Enkelte trekant-merkede medisiner kan brukes, hvis det gjøres på riktig måte, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk i et intervju med VI.no.

– Ved for eksempel sovemidlet Zopiklon kan du ta inntil 7,5 mg dersom det går 8 timer før bilkjøring. Den beroligende medisinen Diazepam kan du ta inntil 10 mg per døgn og fortsatt sette deg bak rattet, fastslår han.

Helsekrav til førerkort
Førerkortforskriften er den som kan guider oss med når det gjelder helsekrav til førerkort. Regelverket er omfattende og Helsedirektoratet derfor laget en veileder om dette. Særlig peker de på faren ved bruk av forskjellige medikamenter på samme tid

– Dersom pasienten bruker for eksempel Zopiklon og Diazepam, må dosen av begge legemidlene halveres for å være forenlig med førerkort, forklarer Hortemo, og legger til at dette varierer fra medisin til medisin.

For å få en oversikt oppfordrer han å ta en nøye prat med fastlegen før man setter seg bak rattet.

Praten gjelder ikke bare ved bruk av medisinene som kommer med varsel. Også for legemidler som ikke har varseltrekant, må legen som skriver resept gjøre en konkret vurdering i det enkelte tilfelle sammen med pasienten.

Politiet sjekker «propille»
Når politiet mistenker at du ved hjelp av medisiner har kjørt i påvirket tilstand, har de et eget regelverk for dette. Det var 3249 bilførere som fikk førerkortet beslaglagt på grunn av ruspåvirkning i 2018.

Tall kun fra medisinsk påvirkning eksisterer dessverre ikke. Men mye tyder på at dette er et økende problem.

Uansett, regelen er som følger: Dersom blodprøven viser at bilføreren har legemidler i blodet, omregnes mengden til alkoholpromille og bilkjører får straff i forhold til det.

I det samme intervjuet med VI.no sier Dag Gjærum, kommunikasjonsrådgiver i Utrykningspolitiet, følgende:

-Forskrift om faste grenser regulerer hvilke legemidler/virkestoff som kan sammenliknes med promille. Det er 28 ulike virkestoffer som er inne på denne listen.

Disse grensene gjelder, i følge Utrykningspolitiets rådgiver, ikke dersom overskridelsen skyldes legemiddel inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege/tannlege.

-En forskrivning kan i tillegg til dose også inneholde at man ikke skal kjøre bil i begrenset periode.

Han forklarer at dersom politiet har grunn til å tro at en fører er påvirket, vil vedkommende bli framstilt for blodprøve. Svaret på blodprøven må da i ettertid sammenliknes med den konsentrasjon som forskrevet dose ville gitt.

Ifølge politiets egne sider er promillegrensen i Norge på 0,2 promille. Promillekjøring fører vanligvis til at du mister førerkortet ditt for en periode. Kjører du med høy promille kan du få bot eller bli dømt til fengsel.

Førerkortforskriften

  • Kapittel 2. Generelle bestemmelser § 2. Generelt krav til helse: Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse.
  • Når innehaver av førerkort som følge av helsesvekkelse angitt i første ledd har grunn til å tvile på om føring av motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring finner sted.
  • Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell § 34, jf. § 76, jf. forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov § 48.

Gunn Kvalsvik

En aldri så liten påminnelse om hvordan du skal tenke og handle rundt bruk av medisiner med rød trekant og bilkjøring.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!