Kursen videre
10.09.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Sist helg avholdt Personskadeforbundet LTN sitt landsmøte. – Kanskje ikke de store kontroversene, men en samlet, engasjert og konstruktivt landsmøte, oppsummerer generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.   

På bildet fra høyre: Laila Edvardsen og Trond Mikalsen
På bildet fra høyre: Laila Edvardsen og Trond Mikalsen

Fredagen, som formelt sett var dagen før landsmøtet offisielt åpnet, startet med et spennende innlegg fra Hjernerådets daglige leder Aud Kvalbein. Hjernerådet er en paraply for 58 organisasjoner og fagmiljø, der fellesnevneren er et sterkt fokus på hjernen.

Kvalbein holdt et interessant foredrag om hvordan forståelse og kunnskap om hjernen har forandret seg de siste årene. Dette har gjort at myndighetene har gjort noen grep, for eksempel med å lage en strategiplan for hjernehelse.

Hun fortalte blant annet at det voksende fokuset på hjernen har ført til at kunnskapen har økt.

-Stadig flere lidelser og sykdommer i samfunnet vårt er relatert til hjernen. Det samme gjelder dødsfall. En statistikk, som er ganske fersk, forteller at ¼ av alle dødsfall er relatert til hjernen og at 1/3 av alle sykdommer har noe med hjernen å gjøre.

Inviterte gjester
Under helgen var familien Løkstad fra Ofoten lokallag inviterte som gjester. De har vært medlemmer helt fra begynnelsen av forbundets historie, altså 35 år, og har valgt å forbli medlemmer selv om «saken deres» for lengst er ferdig behandlet.

Her er deres historie:

Ronny (50) ble alvorlig skadet da han ble påkjørt av bil under en joggetur som 12-13-åring.  Bilulykken var alvorlig. Ronny var skadet i både hjernen og kroppen.

Foreldrene er glad gutten deres overlevde. Han bor nå for seg selv i egen bolig, men de er stadig sammen. Ronny er veldig glad i musikk, så det blir ukentlige konserter på familien. Dessuten er han glad i naturen. Bl.a. feiret han sin 50 års dag på toppen av Saltfjellet sammen med mange venner.

Familiens engasjement i Personskadeforbundet har gitt dem mye kontakt med mennesker som har opplevd tilsvarende vanskelige ting.

–Personskadeforbundet LTN har vært viktig for Ronnys sosiale liv og kontakt med mennesker. Vi ville være med i en organisasjon med engasjement, og det har vi virkelig funnet, understreket Aud Løkås.

Den formelle delen – selve Landsmøte

Programmet lørdagen var, som vanlig, tett. Klokken 0900 var alle landsmøtedeltakerne på plass. Formen var formelt og møtet er ledet av to valgte møteledere. Debatter og innspill fra deltakere blir notert i en egen protokoll, som skal godkjennes i etterkant.

Av saker man gikk igjennom var blant annet regnskap og handlingsplan, og innholdet i vedtektene. Det ble noe debatt, særlig rundt handlingsplanen.

Et punkt som tok litt ekstra plass var hvordan vi som organisasjon skal rigge oss etter regionreformen. Spørsmålet var hvordan lagene blir når landskapet rundt endrer seg.

Det ble også snakket om økonomi og hvordan vi skal styre økonomien fremover, og hvordan man kan «spare» og drive organisasjonen effektivt.

Den siste delen av landsmøte var, tradisjonen tro, å stemme over styrekandidater til forbundets landsstyre og komiteer.

Her er det «nye» landsstyret:

Styreleder: Eli Eiklid, Steinkjer og Namsos lokallag

Nestleder: Trond Mikalsen, Finnmark fylkeslag

Styremedlem: Martin Berg, Nordvestlandet lokallag

Styremedlem: Marianne Nyland, Nord/Vest Buskerud lokallag

Styremedlem: Marie Brattbakk, Lofoten lokallag

Vara: André Eilertsen, Harstad lokallag

Vara: Perpetua Azavedo, Oslo fylkeslag

Søndagen

Søndagen var det torgdag. I praksis betyr det at utvalgene hadde egne «boder» der man kunne lære og få innsikt i hvordan de jobbet. I tillegg var det opplæring i det nye medlemssystemet.

Dette åpnet også opp for to timer med mingling, utveksling av erfaringer og mange gode samtaler.

Gunn Kvalsvik

Sist helg avholdt Personskadeforbundet LTN sitt landsmøte. – Kanskje ikke de store kontroversene, men en samlet, engasjert og konstruktivt landsmøte, oppsummerer generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.   

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!