Kraftig økning i antall uføretrygdede i 2018
18.02.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Nylig meldte NAV at det i fra 2017 til 2018 har blitt 13 400 flere uføretrygdede i landet vårt. I følge velferdsdirektør Sigrun Vågeng er en av hovedgrunnene nedgangen i personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP).

De siste tallene forteller at det per desember 2018 var 339 200 mottakere av uføretrygd. Det innebærer, i følge NAV, en økning på 13 400 uføretrygdede det siste året (4,1 %). Siden utgangen av forrige kvartal var det en økning på 5 100 personer. Andelen uføre er nå på 10 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år. På ett år har andelen økt med 0,4 prosentpoeng.

– Økningen i antall uføretrygdede må sees i sammenheng med at vi i fjor hadde en kraftig nedgang i antall personer som mottar AAP og mange av disse har hatt rett på uføretrygd. Vi har derfor behandlet flere søknader om uføretrygd i 2018 enn i 2017, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i et intervju som er publisert på NAV.no.

Veksten i antall uføretrygdede er altså høyere enn forrige prognose.

NAV har utarbeidet en ny prognose over forventet utvikling i antall personer med uføretrygd og vi forventer vekst i antall uføre også i løpet av 2019. De skriver at de anslår at det endelige tallet vil i løpet av 2019 ende på 351 300 mottakere av uføretrygd.

En uønsket endring
Personskadeforbundet LTN er ikke overrasket over de nye uføretallene. Dette var en forventet stigning når man valgte å innskrenke tiden man kan motta AAP.

-Tallene henger sammen med regelverksendringen som ble iverksatt fra 1. januar 2018. I praksis handler det om at man innskrenker tiden man kan motta AAP fra 4 til 3 år. På samme tid ble vilkårene for forlengelse av stønadsperioden strammet inn, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN.

Selv om forklaringen bak økningen er logisk, er omleggingen trist for de som blir rammet.

-Bak tallet på 13 400 står det enkeltpersoner. Mennesker som kanskje har en restarbeidsevne, som trenger lenger tid til å komme seg inn i et arbeidsforhold eller som rett og slett ikke har en avklart helsesituasjon. Ved å plassere dem på listen over uføre gjør veien tilbake til yrkeslivet enda brattere, fastslår Dahl-Hilstad.

Dette er en sak Personskadeforbundet LTN følger tett og som vi ikke slipper med det første.

Gunn Kvalsvik

Nylig meldte NAV at det i fra 2017 til 2018 har blitt 13 400 flere uføretrygdede i landet vårt. I følge velferdsdirektør Sigrun Vågeng er en av hovedgrunnene nedgangen i personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP).

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!