• Forside
  • Nyheter
  • Kjære samferdselsminister - Nullvisjonen er forpliktende
Kjære samferdselsminister - Nullvisjonen er forpliktende
31.01.2019 Forfatter: Per Oretorp

Den siste tiden har flere av våre trafikkskadde medlemmer stått frem i media og fortalt sine historier om møter med utenlandske vogntog. Det er vi takknemlige for. Det er trist at det skal til slike historier og slike tragiske hendelser for at vi skal få nødvendig fokus på trafikksikkerhet.

Samferdselsminister Jon Georg Dale
Samferdselsminister Jon Georg Dale

For over 6 år siden advarte vårt forbund mot disse vogntogene og kalte dem for «tikkende bomber». Nå eksploderer bombene og vi ser at de kravene som vi i mange år har fremført revitaliseres. I 2014 ba vi i møte med daværende statssekretær i samferdselsdepartementet Bård Hoksrud om å se til Finland der den som kjøper transporten kan holdes solidaransvarlig dersom transportøren ikke følger lover og forskrifter.

Samferdselsminister Dale sin interesse for økt trafikksikkerhet fremstår ikke helt troverdig all den tid han ønsker å øke farten på norske veier samtidig som han vil redusere bruken av et de mest effektive trafikksikkerhetstiltaken, nemlig strekningsvis ATK. Dette er i strid med Nullvisjonen.

Vårt forbund står ved våre krav som vi har fremmet i en årrekke; bedre grensekontroll, hyppigere farts- fører- og kjøretøykontroller, bevare UP som eget politiorgan og redusert gjennomsnittsfart på veiene.

Videre mener vi at det må stilles krav om at dekk er tilpasset norske vinterforhold. Krav til mønsterdybde er i seg selv ikke tilstrekkelig.

Vi er lei av at våre folkevalgte først kommer på banen etter at ulykkene skjer. I nord har flere av våre lokallag etter den seneste tidens ulykker gått sammen og startet aksjonen #taansvarstoppdem.

Vi skal fortsette vårt arbeid for å forebygge veitrafikkulykker og vi skal fortsette vårt arbeid for å støtte og ta vare på dem som likevel rammes og får livene sine dramatisk og varig forandret.

Vi vil minne samferdselsministeren om at Nullvisjonen er forpliktende, det kan nemlig fremstå som at det har gått i glemmeboken.

Per Oretorp

Den siste tiden har flere av våre trafikkskadde medlemmer stått frem i media og fortalt sine historier om møter med utenlandske vogntog. Det er vi takknemlige for. Det er trist at det skal til slike historier og slike tragiske hendelser for at vi skal få nødvendig fokus på trafikksikkerhet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!