• Forside
 • Nyheter
 • Julequiz: Hvem, hva og hvor i Personskadeforbundet LTNs historie
Julequiz: Hvem, hva og hvor i Personskadeforbundet LTNs historie
27.12.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Vi nærmer oss slutten av 2019, noe som blant annet betyr at Personskadeforbundet LTN går inn i sitt 36ende år. I den forbindelse ønsker vi i å utfordre våre medlemmer og andre ved en aldri så liten julequiz.

Om du ønsker å være med på trekningen av fem eksemplarer av vår jubileumsbok Raseri, kaos og suksess, send inn svarene dine til post@personskadeforbundet.no.

 1. Hvem etablerte Personskadeforbundet LTN:
  a) regjeringen
  b) helsevesenet
  c) personer som selv hadde blitt rammet av en skade
 2. Hvor mange medlemmer hadde foreningen i 1985?
  1. 900
  2. 1500
  3. 3000
 3. Personskadeforbundet LTN har vært en viktig pådriver for at pasienter med kognitive skader skal få den såkalte gullrekka-rehabiliteringen. Hva betyr det?
  1. Gullbillett som gir deg gratis mat resten av livet?
  2. Et aktivt og konkret rehabiliteringsopplegg som starter rett etter skaden?
  3. En stor sum penger fra det offentlige som skal holde resten av livet?
 4. Hvorfor har kampen for å høyne erstatningsnivået vært så viktig gjennom forbundets historie?
  1. Fordi det skal lønne seg å bli rammet av en skade
  2. Fordi forbundet alltid har vært veldig opptatt av penger
  3. Man ønsker å skape et likeverdig samfunn
 5. Hvor mange år jobbet forbundet for å få implementert Barneerstatningsloven?
  1. 3 år
  2. 17 år
  3. 22 år
 1. For 20 år siden holdt forbundet på å gå konkurs. Stemmer dette?
  1. Ja
  2. Nei
 1. Likepersonarbeidet er en viktig del av forbundets arbeid, fordi:
  1. Alle mennesker er like
  2. Å snakke med noen som har lik erfaring kan være gull verdt
  3. Å like hverandre er svært viktig
 2. Hvor mange ganger har forbundet vunnet over staten?
  1. 2
  2. Ingen
  3. 4
 1. Et mantra i Personskadeforbundet LTN er følgende: et reddet liv skal også leves. Derfor har det å jobbe for å bedre rehabiliteringstilbudet vært en viktig del av vårt arbeid. Det er også grunnen til at vi «nesten» bygde et eget senter for hodeskadde i Hurdalen.
  1. Stemmer
  2. Stemmer ikke
 1. Gjennom årene har forbundet initiert og medvirket til flere forskningsarbeider. Kunnskap er den beste investeringen for å få til forbedring. Hvor mange forskningsarbeidet tror du vi har bidratt til gjennom EkstraStiftelsens midler?
  1. 18
  2. 9
  3. 29

Gunn Kvalsvik

Vi nærmer oss slutten av 2019, noe som blant annet betyr at Personskadeforbundet LTN går inn i sitt 36ende år. I den forbindelse ønsker vi i å utfordre våre medlemmer og andre ved en aldri så liten julequiz.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!