Informasjon om reiser til EU/EØS-land og Norden
22.11.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Etter NAV-skandalen ble det den 28. oktober 2019 presentert nye regler for deg som skal reise til et annet EU/EØS-land eller et annet land i Norden når du mottar arbeidsavklaringspenger, pleiepenger eller sykepenger.

Praksisendringen, skriver NAV på sine web-sider, skjer på bakgrunn av en helhetlig gjennomgang av regelverket for å motta kontantytelser fra NAV ved midlertidig opphold i EU/EØS-land.

Hvordan dette vil påvirker akkurat din situasjon er likevel ikke helt lett å tyde. Særlig bør man merke seg formuleringen «at oppholdet ikke hindrer annen avtalt helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging».

Her er noen stikkord:

  • Er du statsborger i et EU/EØS-land og mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger, kan du reise til et annet EU/EØS-land uten å søke NAV. Du må likevel forsikre deg om at oppholdet ikke hindrer annen avtalt helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging.
  • Er du bosatt i Norden, uavhengig av statsborgerskap, og mottar en av disse ytelsene kan du reise til et annet land i Norden uten å søke NAV. Du må likevel forsikre deg om at oppholdet ikke hindrer annen avtalt helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging.
  • Skal du reise til et land utenfor EU/EØS eller Norden, må du fortsatt søke NAV før du reiser.

Fremdeles litt forvirret. Her kan du lese litt mer utfyllende, fra NAV sine hjemmesider, hva som gjelder for den enkelte ytelsen:

Fremdeles litt usikker? Ta kontakt med  NAV på telefon, nummeret er 55 55 33 33.

Gunn Kvalsvik

Etter NAV-skandalen ble det den 28. oktober 2019 presentert nye regler for deg som skal reise til et annet EU/EØS-land eller et annet land i Norden når du mottar arbeidsavklaringspenger, pleiepenger eller sykepenger.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!