Hva kjennetegner lykkelige mennesker?
20.03.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

FN har bestemt at 20. mars, altså dagen i dag, er Verdens lykkedag. De sier at det er en menneskerett å være lykkelige. Spørsmålet som mange stiller seg er; hva innebærer det å være lykkelig.

Forskere har kommet langt i å kartlegge hva som karakteriserer personer som er lykkelige, skriver Espen Røysamb som har forfattet boken Bli lykkeligere. På nettsiden psykologi.no har han skrevet en oppsummering av innholdet som vi mer enn gjerne deler.

Allerede før du leser videre kan jeg avsløre lykkeformularet – sosiale relasjoner, raushet og åpenhet er svært viktig fokus for å leve et lykkelig liv.

Tenk på mennesker du kjenner. Hvem er de lykkeligste og aller mest fornøyde av dem, og hva kjennetegner disse personene? Har de luksushytte på fjellet og mange millioner i banken? Antakelig ikke.

Materielle goder gir i beste fall kortvarig lykke. I verste fall gir jakten på stadig påfyll en konstant misfornøydhet med det som er. Når vi forskere undersøker mennesker som generelt har høy livskvalitet og hverdagslykke, finner vi følgende kjennetegn ved dem:

 • De har gode sosiale relasjoner, der kvaliteten er viktigere enn antallet relasjoner.
 • De bruker tid og energi på venner, familie og parforhold – de kan gi og ta imot.
 • De har livsmål, ambisjoner og drømmer.
 • De er venn med seg selv, har god selvfølelse og evne 
til å utrykke takknemlighet.
 • De har mentale album som inkluderer gode bilder fra
 • De har mestringsstrategier for ulike livsutfordringer.
 • De opplever mening og kontroll i eget liv, og foretar gode valg.
 • De er til stede i livet, og i hverdagens øyeblikk.
 • De har mer fokus på hva som er godt enn hva som er best.
 • De har en iboende tendens til optimisme og evne til å 
overse bagateller.
 • De er fysisk aktive, har god helse og får nok søvn.
 • De er nysgjerrige, entusiastiske og interesserte i å lære nye ting.

Det er få mennesker som har alle disse egenskapene, men det hjelper å ha noen av dem. Hvilke kjenner du deg igjen i, og hvilke kan du ha utbytte av å styrke? Dette er egenskaper du kan videreutvikle gjennom aktiv trening. Det er også et poeng at det aller meste her er gratis.

Vi er sosiale vesener

Nå er det ikke slik at lykkelige mennesker alltid er så opptatt av lykken. De er snarere opptatt av andre mennesker, har engasjement og interesse for noe, jobber mot mål, og mestrer hverdagens utfordringer. Slik sett blir opplevelse av lykke og tilfredshet en bivirkning. Dette er en viktig påminnelse om at konstant jakt på lykkeopplevelser kan være kontraproduktivt. Lykken kommer lettere av seg selv når man ikke leter intenst, men fokuserer på andre betydningsfulle ting i livet.

Helse og lykke

I følge FNs målinger ligger nordmenn høyt oppe på skalaen over hvor lykkelige vi er. Det den ikke sier noe om – og som heller ikke Røymsam tar opp i sin bok er sammenhengen mellom det å leve med helseutfordringer og lykke.

Her har vi ikke funnet forskning som vi kan lene oss mot. Det vi imidlertid vet, i følge en artikkel på forskning.no, er at det å være lykkelig fører til bedre helse.

– Å være lykkelig fører i seg selv til bedre helse. Effekten for livslengden er påtakelig, og kan sammenlignes med om man røyker eller ikke, ifølge forsker Ruut Veenhoven, som står bak gjennomgangen.

Veenhoven legger til at lykke ikke synes å ha noen legende effekt på mennesker som allerede har svekket helse.

Det er altså all grunn til å følge rådene til Espen Røysemb til hvilke element som skal til for å føle seg lykkelig. Start i dag; ikke kjøp deg ny sofa, inviter heller enn venn på middag.

 

Gunn Kvalsvik

FN har bestemt at 20. mars, altså dagen i dag, er Verdens lykkedag. De sier at det er en menneskerett å være lykkelige. Spørsmålet som mange stiller seg er; hva innebærer det å være lykkelig.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!