Hva betyr det at det er Landsmøteår?
09.07.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I år er det Landsmøte, det betyr at vi som organisasjon møtes og utøver vår høyeste form for demokrati. På Landsmøtet er det stemmegivningen fra lagene som bestemmer hva som skal være viktig for vår organisasjon de neste to årene.

Her kommer en kort oppsummering på hvordan prosessen før et Landsmøte gjøres:

Til landsmøtet kan alle lokal- og fylkeslag, med direkte medlemmer, sende forslag. Disse forslagene skal behandles på lagenes årsmøter, og alle medlemmer har rett til å tale og stemme på årsmøtet til laget de tilhører.

Som medlem kan du fremme forslag for ditt lag. Dersom det vedtas av ditt lag blir det sendt til Landsmøtet for behandling der.

På Landsmøtet har alle lokal- og fylkeslag med medlemmer tale og stemmerett. Da behandles ditt forslag av representantene fra de andre lagene, og det kan bli en vedtektsendring, et tillegg til handlingsplan eller et annet landsmøtevedtak.

I alle demokratier er det flertallet som bestemmer, slik er det også i Personskadeforbundet LTN. Hvis noe blir vedtatt av Landsmøtet er det ikke sikkert at alle stemte for det, det kan være at noen er kraftig imot. Allikevel er det slik i demokratiet at mindretallet må føye flertallet, men det vil være flertallets oppgave å bygge bro slik at man er en organisasjon også etterpå.

Et av høydepunktene på Landsmøtet er valg av landsstyrekandidater. Kandidatene er innstilt av valgkomiteen, men det er Landsmøtet som avgjør hvorvidt de skal få

tillit eller ikke. I siste nummer av LEVE MED (nr. 6) kan du les mer om kandidatene.

Gunn Kvalsvik

I år er det Landsmøte, det betyr at vi som organisasjon møtes og utøver vår høyeste form for demokrati. På Landsmøtet er det stemmegivningen fra lagene som bestemmer hva som skal være viktig for vår organisasjon de neste to årene.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!