Hjelper russ trygt frem
15.03.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN kjører i samarbeid med If Skadeforsikring også i år kampanjen Ticket to Ride der vi sponser sjåfør til russebiler to valgfrie netter i russetida.

Bakgrunnen for kampanjen er enkel. Vi ønsker rett og slett at russen skal få en tryggere russefeiring.

– Vi vet at russ er utsatt for ulykker, og nesten årlig rapporteres det inn til dels stygge hendelser i mai-måned. Det er unge mennesker, god stemning, alkohol og trafikk, noe som kan føre til farlige situasjoner, sier Frank Gjelsøy, som ansvar for kampanjen i Personskadeforbundet LTN.

Samarbeid med IF

Gjelsøy forteller at forbundet har hatt denne kampanjen siden 2003 og at hundrevis av russebiler har fått bidrag siden oppstarten.

-Pengene som deles ut kommer fra If Skadeforsikring. Vårt bidrag er å kommunisere ut midlene gjennom våre lokallag, sier han, og legger til at en  avtale gir tilskudd til sjåfør på bilen to valgfrie netter i russetida.

-Er det noen kriterier for hvem som kan motta ytelsen?

-Sjåføren må ha hatt sertifikat i minst fem år, og således være en erfaren sjåfør. Gjennom Ticket to Ride får vedkommende betalt 1 000 kroner for to oppdrag, forteller han.

Kampanjen har, ifølge Gjelsøy, gjennom årene spredd seg over hele landet og det er nå også stor aktivitet i nord.

-Det bør også presiseres at også de med russebiler kan søke midler, ikke bare russebusser.

Facebook-APP

Avtalen om tilskuddet inngås ved at russen signerer en blankett de får via lokal- eller fylkeslagene og sender denne inn til sekretariatet. Det går også an å registrere seg via vår Facebook-side.

-Dette er en unik måte for lagene å vise seg frem og komme i prat med ungdommen i lokalmiljøet. Å ha noe konkret å tilby er en døråpner for en samtale. med unge mennesker, sette fokus på trafikksikkerhet og informere om forbundets arbeid, sier Frank Gjelsøy.

-Får man utdelt noe materiale?

-Ved å ta kontakt med sekretariatet og meg, får man tilgang på Ticket to Ride-verdikuponger. Dette er skjemaer hvor man inngår avtale om vilkårene, sier han.

Frank Gjelsøy sier at interessenter kan ta kontakt med laget sitt, eventuelt direkte han dersom noe er uklart.

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN kjører i samarbeid med If Skadeforsikring også i år kampanjen Ticket to Ride der vi sponser sjåfør til russebiler to valgfrie netter i russetida.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!