Hatten av for tverrfaglighet ved OUS!
28.06.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I juni hospiterte Ingeborg Dahl-Hilstad og Per Oretorp én dag ved Fysikalsk medisin og rehabilitering, intermediær enhet for hodeskaderehabilitering, ved Oslo universitetssykehus (OUS). De ble imponert over stor omsorg på begrenset fysisk plass. – De skulle hatt dobbelt så mange rom, sier Dahl-Hilstad

På bildet: Linda Dokk Narvestad (fagsykepleier), Silje Mari Wøien (fysioterapeut), Ida McAdam Lium (ergoterapeut), Håkon Øgreid Moksnes (overlege) og Tale Bjelke Røisgaard (seksjonsleder)
På bildet: Linda Dokk Narvestad (fagsykepleier), Silje Mari Wøien (fysioterapeut), Ida McAdam Lium (ergoterapeut), Håkon Øgreid Moksnes (overlege) og Tale Bjelke Røisgaard (seksjonsleder)

Klinikken med seks sengeplasser fordelt på fire rom, som er øremerket tidlig rehabilitering av pasienter med nylig ervervet hjerneskade, har vært og er en viktig medspiller i arbeidet med å tilby god behandling for traumepasienter.

– Etter en dag med disse folkene er vi imponerte over hvordan de driver klikken og hvor dedikerte fagfolkene er, sier Ingeborg Dahl-Hilstad. Hun trekke fram som eksempel hvordan de ikke bruker medikamenter for å roe urolige pasienter, og i stedet bruker andre metoder.

Pasientene

Hun forteller at de startet hospiteringsdagen med å skrive under en taushetserklæring for deretter å delta på det faste morgenmøtet. Taushetserklæringen signeres slik at de ansatte kan snakke fritt uten å bekymre seg for at informasjon skal deles ut av huset.

Pasientene på avdelingen er enten minimalt bevisste eller ofte i det man kaller posttraumatisk forvirringsfase. Denne fasen med forvirring etter ulykke og bevissthetstap kan være kort eller lenger tid og er krevende for involverte. For noen betyr det at det må være en person i rommet med de hele tiden, de kjenner ikke igjen behandlerne sine selv om de kommer flere ganger og de forstår ikke helt hvorfor de er der.

Men rehabiliteringen for denne gruppen starter allerede her for at de skal bli så bra som de kan bli med både sykepleie, fysioterapi og ergoterapi.

En vanlig dag

På morgenmøtet gikk sykepleierne gjennom pasientene, hvordan de har hatt det på natta og hva som skulle skje den dagen. Det neste på plane var et møte mellom de forskjellige avdelingene, der de finner ut hva som er neste skritt for pasientene og hvem som skal flyttes hvor. Det ble en ganske spesiell opplevelse for Per Oretorp å være med på, og se hvordan knappe ressurser fordeles i praksis for menneskene som trenger det. Akkurat denne dagen måtte det tas tøffe valg i forhold til hvem som skulle få rehabilitering hvor.

Deretter kom prelegevisitten og legevisitten, som vi ikke deltok på. På previsitten gikk lege og sykepleier gjennom pasientene og diskuterte ulike tiltak for pasientene.

Alle møtene viste engasjerte fagfolk, men det som imponerte mest var det tverrfaglige møtet. På møtet deltok de ulike behandlerne, altså det tverrfaglige teamet, som er knyttet opp til avdelingen. Overlege, lege under spesialisering, fagsykepleier, sykepleier, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, seksjonsleder, logoped og nevropsykolog. Den eneste som ikke kunne komme var ernæringsfysiologen. Da Personskadeforbundet LTN ga uttrykk for hvor imponert de var over oppmøtet, erklærte de ansatte at dette møtet er hellig to ganger i uka. Sammen drøftet de status på pasienter, fordelte oppgaver og avdekket utfordringer.

Ikke nytt – men i utvikling

Det er ikke en ny avdeling Oretorp og Dahl-Hilstad hospiterte hos, den ble opprettet som prøveprosjekt for over ti år siden basert på en dansk rehabiliteringsmodell.

For de som ikke huske historien handlet endringene i tidlig fase hodeskaderehabilitering, grovt forklart, at man gikk bort fra et utgangspunkt der man antok at hjernen måtte hvile seg, til at man forstod at effekten ble langt bedre om man startet trening umiddelbart. Endringen som skjedde for omlag 15 år siden er fortsatt den som gjelder.

-Personskadeforbundet LTN var en viktig aktør for å få implementert den nødvendige endringen her til lands gjennom blant annet et massivt medietrykk, forklarer Dahl-Hilstad.

Trening er altså en viktig del av oppholdet ved Ullevål sykehus. De to «hospiterende» fikk selvsagt være tilstede for å se hvordan dette foregår.

-Det var interessant å se hvordan treningen foregår når pasientene er minimalt bevisste og i en posttraumatisk forvirringstilstand som blant annet betyr at de er urolige motorisk. Brått festes blikket, og behandlerens kommandoer besvares – i neste øyeblikk forsvinner fokuset. Behandlerne, gjerne flere, fortsetter og gjennomfører uansett.

Kultur og omgivelser

Under oppholdet ble Dahl-Hilstad og Oretorp fortalt at en av nøklene bak god pasientrehabilitering er å jobbe svært tett og tverrfaglig. Minst mulige skott. Et premiss for å få dette til, er å rigge for et godt arbeidsmiljø som igjen skaper gode synergier.

-Det er på et vis logisk at når pasienter er så «ny skadet» så er det nødvendig å jobbe tett sammen. Likevel må jeg si jeg er imponert over hvor effektivt og ukomplisert samhandlingen virket å flyte, og hvor dedikerte og godt behandlerne samarbeidet, sier hun.

-Pasienter med traumatiske hjerneskader trenger mye ro, stillhet og minst mulig forstyrrelser. Derfor har sommeravviklingen tidligere vært krevende med flytting av pasienter. Det er også krevende å være lokalisert i samme korridor som ortopedisk enhet som har en del mer trafikk, forklarer Dahl-Hilstad.  – Det er klart det er en kamp om kvadratmeterne, og det blir nok ikke enklere med en eventuell flytting til nye lokaler.

-Det er ikke holdbart å kun ha seks senger dedikert til denne type skade noe som medfører at avdelingen ofte må avvise trengende pasienter. Resultatet er at flere som blir rammet ender opp med et opplegg som ikke er det beste, og som på sikt er kostbart både for de som er rammet og for samfunnsøkonomien.

Gunn Kvalsvik

I juni hospiterte Ingeborg Dahl-Hilstad og Per Oretorp én dag ved Fysikalsk medisin og rehabilitering, intermediær enhet for hodeskaderehabilitering, ved Oslo universitetssykehus (OUS). De ble imponert over stor omsorg på begrenset fysisk plass. – De skulle hatt dobbelt så mange rom, sier Dahl-Hilstad

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!