Fare på norske vinterveier
22.01.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTNs lokalavdeling Tromsø og omegn inviterer til demonstrasjoner for å kaste lys på konsekvensene av at stadig flere utenlandske trailere ferdes på norske vinterveier. Målet er flere kontroller og et strammere lovverk.

-Motivasjonen og beveggrunnen bak lokallagets kampanje er ei hending som skjedde i nord for et par uker siden. Da ble en ung gutt på, Charles Dan Lind 22 år gammel, hardt skadet etter at et vogntog traff bilen han kjørte, sier Elin Gjikaj.

Gjikaj som er leder av lokalavdelingen, forteller at hun ble kjent med situasjonen gjennom et intervju av guttens mamma i avisen Nordlys. I artikkelen var det også bilder som fortalte «trøkket» i sammenstøtet.
– Gutten, som hadde vært på besøk hos sine foreldre, hadde ikke en sjanse da vogntoget som kom imot han mistet veigrepet. Selv kjørte han i 20 km/t da bilen ble truffet.

En sak som bør løftes

Gjikaj løftet saken inn til styret ved sitt lokallag som også ønsker og sette søkelys på det økende problemet med tungtransport. Lokallagets vil prøve å skape blest og å få oppmerksomhet på fenomenet slik at saken blir løftet opp på et politisk nivå.

-Målet er så få myndighetene til å stramme grepet slik at kjøretøy med dårlige dekk og i dårlig stand, og gjerne med sjåfører med liten eller ingen erfaring med å kjøre på norske veier, ikke blir å finne på det norske veinettet, sier en engasjert Gjikaj.

Hun understreker at dette ikke bare gjelder i nord, men i hele landet. Hun snakker om regummierte dekk, prispressing fra næringer som er på jakt etter profitt og manglende grensekontroller.

-Nylig leste jeg om fem trailere fra et tyrkisk firma som måtte få assistanse flere ganger for å klare å levere varer. Til slutt måtte de stenge Tromsø-brua slik at bilene kunne komme trygt over. Det er bemerkelsesverdig at det ikke er trygghet for befolkningen som er i fokus.

Lokallagslederen mener historiene gjentar seg år etter år og at stadig flere trailere i dårlig stand inntar norske veier.

– Jeg mener at situasjonen er uholdbar og at vi må stramme inn kontrollen langs landets grenser, sier hun.

Støttes av forskning

I 2016 konkluderte Transportøkonomisk institutt (TØI) med at utenlandske tunge godsbiler har adskillig høyere risiko for å bli involvert i trafikkulykker enn norske tunge godsbiler.

«Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning. Utenlandske sjåfører i Norge ser også ut til å ha høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører», skrives det i forskningsrapporten.

Forskerne pekte blant annet på manglende erfaring og kompetanse med å kjøre på norske veier og norsk vinterføre som en viktig årsaksfaktor.

Særlig i Vest-Norge, Trøndelag og Nord-Norge er risikoen høyere for at utenlandske vogntog blir involvert i ulykker.

Bredt engasjement

Elin Gjikaj mener det er viktig å løfte opp denne saken nå, fordi ulykken med Lind har skapt et engasjement både lokalt og nasjonalt. Til og med Stortingspolitikere har uttalt seg. For eksempel har Senterpartiet tatt til ordet for at kontrollen ved grensene styrkes, og at Nord-Norge får en egen kjøreforskrift på grunn av de utfordrende kjøreforholdene i regionen vinterstid.

-Vi ser nå at flere instanser debatterer dette og det er derfor naturlig å sette den på vår agendaen. Flere lokale og nasjonale medier har dekket Linds ulykke tett. Noe av grunnen til det er at den tragiske ulykken har ført til at flere krever politiske endringer for å hindre lignende ulykker i fremtiden, sier hun.

En engasjert Gjikaj sier det blir en demonstrasjon. Først og fremst i nord, men også landsdekkende.

-Jeg har kontaktet flere andre lokallag og vi skal ha et snarlig møte for å drøfte hvordan vi skal gå frem. Lokallaget ønsker å kontakte politikere på kommunalt og fylkesnivå som også er ansvarlig til å løfte saken opp slik at lovverket

-Når skal demonstrasjonen skje?

-Som sagt, så fort som råd. Det er en viktig sak – og hver dag teller, avslutter Gjikaj.
Hvis du vil følge med på Facebook-siden til kampanjen kan du følge denne linken:

Ta Ansvar Stopp Dem Tromsø

 

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTNs lokalavdeling Tromsø og omegn inviterer til demonstrasjoner for å kaste lys på konsekvensene av at stadig flere utenlandske trailere ferdes på norske vinterveier. Målet er flere kontroller og et strammere lovverk.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!