En hel uke med fokus på pasientsikkerhet
19.11.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Det er ingen hemmelighet at det skjer ulykker mens pasienter er under behandling i de ulike leddene i helsevesenet. For å få ned antall uheldige hendelser har Vestre Viken valgt å arrangere en pasientsikkerhetsuke.

På sine nettsider skriver Vestre Viken at de arrangerer pasientsikkerhetsuke for å løfte arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, samt å spre informasjon om hvordan de arbeider med dette.

De mener at å sette fokus på og å utvikle kompetanse og engasjement er viktig for å bedre pasientsikkerheten.

-Alle ansatte kan med enkle midler bidra til å styrke pasientsikkerheten. For å få til dette er det viktig å snakke om pasientsikkerhet og å dele kunnskap, skriver de.

Snakk om pasientsikkerhet

Tittelen på uken referer til et annet element av å jobbe forebyggende. Nemlig: Snakk om pasientsikkerhet!

Målgruppen for arrangementet, som ble avsluttet den 18. november, var først og fremst ansatte i Vestre Viken, kolleger i kommunene, fastleger og andre interesserte. Men også pasienter, pårørende, besøkende og media har vært velkomne til å delta på de åpne arrangementene i Pasientsikkerhetsuka.

Viktig å sette pasientsikkerhet på agendaen

Personskadeforbundet LTN synes det er positivt at pasientsikkerhet blir løftet frem og at helsevesenet selv tar et ansvar gjennom et slikt arrangement.

-Jeg ble skikkelig glad da jeg hørte om Vestre Viken og pasientsikkerhetsuken. Konkret og målrettet. Jeg tror at en slik fokusperiode kan gjøre en forskjell og styrke pasienters sikkerhet, sier Ingeborg Dahl-Hilstad generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

Hun sier at det også i forbundet er et styrket fokus på pasientsikkerhet og at det seneste under landsmøtet i september ble presisert at dette var et viktig satsingsfelt fremover.

Gunn Kvalsvik

Det er ingen hemmelighet at det skjer ulykker mens pasienter er under behandling i de ulike leddene i helsevesenet. For å få ned antall uheldige hendelser har Vestre Viken valgt å arrangere en pasientsikkerhetsuke.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!