Elektriske sparkesykler inntar landet vårt
12.03.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

De elektriske sparkesyklene er endel av bybildet i mange byer i utlandet. De er billige, enkle i bruk, kan parkeres overalt og går opptil 20 kilometer i timen. Det negative er personskadeomfanget som de små effektive syklene kan skape.

I Norge og Oslo dukket sparkesyklene opp for første gang opp tidlig i mars. Mange er interesserte i å levere og drifte, og ifølge Tek.no ville 11 ulike leverandører sette ut sparkesykler i hovedstaden.

Det er Svenske Voi som er først ute og i Oslos gater er det allerede 100 elsparkesykler, et antall de planlegger å øke utover året.

I følge en artikkel i Aftenposten (12.03.2019) har også flere aktører meldt sin interesse. Norske Zvipp har for eksempel planer om å plassere ut 1000 så snart snø og grus har forsvunnet, og på Fornebu har Urban Sharing satt ut 400 sparkesykler.

Det er mye positivt å si om sparkesykler i bysammenheng. Blant annet hvordan konseptet mikromobilitet påvirker bybildet. Mikromobilitet handler om at en eller to personer flytter seg enkelt over korte avstander. Kort oppsummert: At vi sykler eller går, i stedet for å bruke bil. Her kommer el-sparkesyklene inn som et praktisk alternativ.

Fort og farlig
Det negative er at sparkesyklene kan medføre personskader. I mange av byene der sparkesyklene har lenger fartstid, meldes det inn både alvorlige skader og dødsfall. I Aftenpostens artikkel trekkes Austin i USA frem.

En av tilbakemeldingene fra helsepersonell og forskere i Austin, er at svært få av de skadde bruker hjelm. Dette til tross for at det blir anbefalt i APPen du må ha for å leie deg sykkel. En annen fare er fart, manglende erfaring og ikke minst volumet.

Personskadeforbundet LTN ønsker ikke å være en festbrems i gleden over våren eller mulighetene til å sparkesykle i Oslos gater – og høyst sannsynlig også i flere andre av våre byer.

-Vi håper at dette ikke fritt kan styres via kommersielle aktører, men at myndighetene følger med det som skjer og drar veksler på andres erfaringer. For eksempel i Austin i USA, sier Per Oretorp i forbundet.

Når det etterhvert kommer mange sparkesykler krever det ytterligere regulering.

-I fare for å gjenta meg selv, men altså – hvorfor ikke innføre en hjelmregel eller iallfall sterke anbefalinger om hjelmbruk før trenden tar skikkelig fart? Når man skal suse av garde på små hjul og i opp mot 20 km/t er hodet vårt skikkelig sårbart. Det skal så lite til før det smeller og at konsekvensene blir store, sier Oretorp, og legger til at trenden i verste fall også vil legge ytterligere beslag på helsevesenets ressurser.

Snublefare
En annen fare, som Personskadeforbundet LTN og også andre interesseorganisasjoner for folk med nedsatt funksjonsevne peker på, er at sparkesyklene kan parkeres overalt.

-I praksis kan el-sparkesyklene stå overalt noe som, særlig når det blir mange av dem, kommer til å skape utfordringer for folk med syns- eller andre funksjonshemminger. I en by tett med alskens folk, og fremkomstmidler kan tusentals av sparkesykler fort bli en snublefare, sier Oretorp.

Hvordan man best kan løse dette, har han imidlertid ikke noe godt svar på.

-Det er ikke vår oppgave å løse slike problemer. Heldigvis. Vårt anliggende er å peke på det som er og kan bli utfordrende, melde dette inn i ordskiftet og til landets myndigheter, og håpe at det blir ivaretatt, avslutter han.

Gunn Kvalsvik

De elektriske sparkesyklene er endel av bybildet i mange byer i utlandet. De er billige, enkle i bruk, kan parkeres overalt og går opptil 20 kilometer i timen. Det negative er personskadeomfanget som de små effektive syklene kan skape.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!