Don’t look to Norway…..?
02.08.2019 Forfatter: admin

I alle fall ikke om du er ute etter å finne et land som er best på universell utforming/tilgjengelighet i kollektivtransporten. FFOs seniorrådgiver Cato Lie, som har ansvar for universell utforming på alle samfunnsområder i FFO, reiste til København og Malmø, sammen med en representant fra Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Handikapforbund, samt representanter fra Jernbanedirektoratet og Bane Nor for å finne ut om det er noe vi kan lære av våre naboer.

TEKST: FFO
TEKST: FFO

Det er mange ulike kollektivtransportutfordringer i Norge. Vi ville se på muligheten for at disse kan løses på en mer funksjonell og brukervennlig måte, slik at det blir enklere å reise kollektivt for personer med funksjonsnedsettelser i Norge. Derfor reiste vi til Sverige og Danmark for å se på hvordan våre nærmeste naboland løser utfordringer, særlig på jernbaneområdet. Gjennom denne studieturen fikk vi hentet inn kunnskap som vi håper kan tilpasses norske forhold, og være med på å gi gode løsninger for veifinning, ombordstigning og informasjon. Vi har sett på ulike løsninger rundt tilgjengelighet og universell utforming på stasjoner, tog, buss og metro.

Tilgjengelighet til transport betyr at man legger grunnlaget for inkludering og deltagelse i samfunnet. Kollektivtransportens funksjon i det offentlige rom, blir bare viktigere og viktigere. Derfor må man arbeide aktivt for å sikre god tilgjengelighet for alle. Et eksempel på en tilgjengelighetsløsning kan være en rullestolrampe for å komme inn på toget, mens universell utforming handler om at alle kan komme inn på toget på en likeverdig måte.

Naboene våre har selv et stykke igjen når det gjelder universell utforming, men vi fant flere smarte løsninger på tilgjengelighet som vi mener kan benyttes i Norge. Svenskene viser seg å være svært gode på merking og skilting, mens Danskene har funnet en god rampeløsning på DSB-togene sine. Den beste og mest unike løsningen var en førerløs metro i København med automatiske plattformdører. Dette ga blant annet unik sikkerhet, presisjon på togstopp, perrongens arealeffektivitet, minimalisering av gap/høydeforskjell på perrong/tog, som alle er viktige brukskvaliteter med hensyn til universell utforming.

Les om dette, og andre interessante funn i rapporten her.

admin

I alle fall ikke om du er ute etter å finne et land som er best på universell utforming/tilgjengelighet i kollektivtransporten. FFOs seniorrådgiver Cato Lie, som har ansvar for universell utforming på alle samfunnsområder i FFO, reiste til København og Malmø, sammen med en representant fra Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Handikapforbund, samt representanter fra Jernbanedirektoratet og Bane Nor for å finne ut om det er noe vi kan lære av våre naboer.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!