Dialogmøte med brukerorganisasjonene
01.11.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Representanter fra ni ulike brukerorganisasjoner, Sunnaas sykehus og pasient- og brukerombudet var 24. oktober samlet til dialogmøte på lærings- og mestringssenteret på Sunnaas sykehus. Formålet med det årlige møtet, skriver Sunnaas på sine nettsider, er å bli bedre kjent, samle erfaringer og lære av hverandre.

Bildetekst: Representanter fra brukerutvalget og ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus. Fra venstre: Øystein Ultvedt, Pernille Villekjær (Personskadeforbundet LTN), Emilie Duane Nordskog og Øyvind Gerhardsen
Bildetekst: Representanter fra brukerutvalget og ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus. Fra venstre: Øystein Ultvedt, Pernille Villekjær (Personskadeforbundet LTN), Emilie Duane Nordskog og Øyvind Gerhardsen

Dialogmøtet tar sikte å på å skape rom for diskusjon, gode samtaler og samarbeid mellom sykehuset og brukerorganisasjonene og tilbudet for pasienter og pårørende.

Adm. dir. Einar Magnus Strand åpnet møtet med en kort status for Sunnaas sykehus og videre planer. Leder av brukerutvalget, Øystein Ultvedt, orienterte deretter om brukermedvirkning i forskning og hvor vi står i dag.

Å sette brukere på en egen agenda
Tema for årets møte var «brukermedvirkning, hvor står arbeidet i dag?» og «hvordan kan brukerorganisasjonene bidra til å gjøre Sunnaas sykehus bedre generelt og knyttet til nytt sykehus?»

Representantene fra brukerorganisasjonene ble så delt i grupper hvor oppgaven var å jobbe videre med årets temaer. Dette resulterte i mange gode innspill som sykehuset kan ta med videre i arbeidet med å forbedre tilbudet til pasienter og pårørende.

Personskadeforbundet LTN synes det er positivt at Sunnaas sykehus lager en årlig arena for å fokusere samarbeidet med brukerorganisasjonene. Det at også ledelsen er representert forteller at dette er noe de absolutt ønsker å ta på alvor.

-Vi håper at det som kom frem under dialogmøtet også blir implementert i den daglige driften av sykehuset, sier Birte Sand-Rismyhr.

Gunn Kvalsvik

Representanter fra ni ulike brukerorganisasjoner, Sunnaas sykehus og pasient- og brukerombudet var 24. oktober samlet til dialogmøte på lærings- og mestringssenteret på Sunnaas sykehus. Formålet med det årlige møtet, skriver Sunnaas på sine nettsider, er å bli bedre kjent, samle erfaringer og lære av hverandre.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!