Den 9. nasjonale konferanse om traumatisk hjerneskade
21.05.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Temaet for årets konferanse er utredning og behandling av sanseproblemer etter hjerneskade og hvilke konsekvenser i et familieperspektiv. Og ja, selvsagt er hjernekonferansen viktig for Personskadeforbundet LTN.

For 14 år siden ble den første nasjonale hjernekonferansen arrangert i Norge. Forbundet har vært aktivt med siden starten, fordi vi vet at kunnskap øker mulighetene for bedre rehabilitering og forebygging. Noe som kommer mange av våre medlemmer til gode.

Historien bak
Motivasjonen bak den første hjernekonferansen, i 2005, var et behov for å ha en arena der hjernerehabilitering kunne debatteres og der nyvinninger på fagfeltet deles.

Ifølge generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad var det særlig én konkret sak som endret rehabiliteringsprosedyrene rundt kognitive skader.

– Det var Therese Slinningssaken som endret og satte en ny forståelse av hvor viktig god og rett hjernerehabilitering faktisk er. Perspektivet har blant annet ført til at Personskadeforbundet LTN siden den gangen har jobbet aktivt for «å passe på» at Helse-Norge gir pasienter den til enhver tid beste hjernerehabiliteringen, forklarer hun.

-Dette har vi gjort på flere måter, og en arena har vært å være aktive i den nasjonale hjernekonferansen, sier hun.

Siden 2005  har det i snitt blitt arrangert hjernekonferanser hvert annet år. I programkomiteen sitter representanter fra helseregionene, forskere samt noen fra Personskadeforbundet LTN.

– Vår rolle i programkomitéen har vært og er å representere brukerperspektivet. Altså de som faktisk blir rammet. Gjennom konferansen får vi også tilgang til et spennende og viktig fagnettverk. Vi ser at dette er en god arena og prioriterer derfor å bruke ressurser på dette, sier Dahl-Hilstad.

Årets tema er sanseproblemer
Temaene som blir tatt opp på den enkelte konferanse avhenger av hva som rører seg i faget og hvilke prioriteringer som komiteen mener bør gjøres.

-Målet er at konferansene skal presentere det som er dagsaktuelt og innovativt. Årets tema er sanseproblemer og hvilke konsekvenser dette har i et familieperspektiv. Et svært viktig og relevant tema, sier Dahl-Hilstad.

Som vanlig inviteres det foredragsholdere fra inn og utland som deler det siste innenfor forsking. Selv om deltakerne i hovedsak er fagfolk, er det også fullt mulig for «vanlige» folk å delta.

 

Praktisk informasjon

Tid og sted: 8. okt. 2019 10:00 – 18:00, Soria Moria Hotell

Tidlig påmelding (før 1. juni 2019): kr. 1300; Med middag: kr.1800

Siste frist for påmelding:  6. september, 2019

Pris:
Full pris (fra 2.juni):
kr. 1600; Med middag: kr. 2100

Rabatt for studenter og brukerrepresentanter:

Representanter ved brukerorganisasjoner og studenter får 30 % prisreduksjon på konferanseavgiften: Tidlig påmelding: kr.910 (før 1.juni 2019), med middag: kr. 1410; Full pris: kr.1120, med middag: kr. 1620 kr)

Gunn Kvalsvik

Temaet for årets konferanse er utredning og behandling av sanseproblemer etter hjerneskade og hvilke konsekvenser i et familieperspektiv. Og ja, selvsagt er hjernekonferansen viktig for Personskadeforbundet LTN.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!