Arendalsuka – der det «skjer» i uke 33
13.08.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Hvert år flytter Norges maktsentrum til Arendal i forbindelse med Arendaluka. Personskadeforbundet LTN er ikke selv tilstede, men paraplyorganisasjonen vi er endel av, FFO, er så absolutt der nede.

På nettsiden sin forteller FFO at de i år er mer synlig enn noen gang. Blant annet gjennom en åpen Likestillingskafé der de har flere egne arrangementer gjennom uka.

-En fjær i hatten er at vi ble invitert som debattdeltaker i den store helsedebatten i selskap med blant andre statsrådene Høye og Listhaug, sier generalsekretær i FFO Lilly Ann Elvestad.

Mange arenaer
FFO har to telt på standplassen som FFOs medlemsorganisasjoner kan disponere. På standplassen ligger «LIKESTILLINGSCAFE», der utvalgte gjester inviteres til cafésamtaler rundt temaene i kampanjen «Gi meg fem for likestilling i kommunene!».

-Hver dag har sitt eget tema, og vi byr på enkel servering, sier Therese Dahl, kampanjeansvarlig i FFO.

På likestillingscafeen blåses det også nytt liv i TIPS TIL TRINE-kampanjen. Konkret er det laget en vegg der nye tips til likestillingsministeren skal henges opp. Dette er en pågående aktivitet hvor besøkende inviteres til å skrive sine tips gjennom hele uka. Målet er en fin vegg med tips og inspirasjon for likestillingsminister Trine Skei Grande.

FFO skriver at de også planlegger et stunt som de kaller «Arendalsrampen». Hensikten er å  synliggjøre utfordringer rundt tilgjengelighet og universell utforming under arrangementet.
FFO har følgende arrangementer i løpet av uka:

  • Hvordan kan vi styrke boligsituasjonen for personer med funksjonsnedsettelser?
    Tirsdag 13/8 2019 13:00 – 14:00 arrangement sammen med CP-foreningen og Lupe. Hvordan kan vi, både nasjonalt og kommunalt, legge til rette for en bedre boligpolitikk? I hvilken grad kan funksjonshemmede bestemme selv hvor og hvordan de vil bo? Hva kan gjøres for at flere har mulighet til å eie sin egen bolig? Hvilke endringer bør gjøres i bostøtten og andre støtteordninger?
  • Gi oss fem for likestilling i kommunene!
    Onsdag 14.08 kl. 17.30, Thon Hotel Arendal, inviterer FFO til et arrangement om likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser. Likestilling av funksjonshemmede er en målsetting i Norge, og har vært det over mange tiår. Men vi er vi langt fra å oppfylle dette. Hvorfor er dette så vanskelig, og hva må til for å oppnå full likestilling i norske kommuner? FFO løfter frem fem områder som er viktige for alle innbyggere for et godt og likestilt liv: Gi oss fem – for jobb, skole, bolig, helse og fritid.

I debatten stiller Jon Rolf Ness (ordfører i Bykle kommune), Torstein Lerhol (ordførerkandidat i Vang kommune), Hanne Bjurstrøm (likestillings- og diskrimineringsombud), Ann Marit Sæbønes (Ap-politiker og leder for rådet for funksjonshemmede i Oslo). Likestillingsminister Trine Skei Grande kunne dessverre ikke komme, men innspill fra henne vil bli sendt på video under arrangementet. A

Arrangementet vil bli streamet. Mer informasjon blir lagt ut på FFOs Facebook.

  •  Én innbygger – én journal. Hva skal til?
    Torsdag 15.08 kl. 16:00 – 17:00, Clarion Hotel Thyholmen, inviterer vi sammen med Kreftforeningen og KS til et møte om felles E-helse løsning for kommunene. To temaer står sentralt: Hvordan sikre god framdrift i planlegging og gjennomføring, og hvordan sørge for at alle aktører i den kommunale helsetjenesten blir med?

Gunn Kvalsvik

Hvert år flytter Norges maktsentrum til Arendal i forbindelse med Arendaluka. Personskadeforbundet LTN er ikke selv tilstede, men paraplyorganisasjonen vi er endel av, FFO, er så absolutt der nede.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!