Åpner robotlab
01.04.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

For en knapp uke siden meldte Sunnaas sykehus på sine hjemmesider at de har satt robotikk til arm- og fingerrehabilitering i system. Apparater som trener skulder, arm, fingre og sittebalanse hos pasienter med nevrologiske skader, er nå samlet i en egen robotlab.

De skriver at robotlaben øker kapasiteten deres, og at én terapeut nå kan behandle inntil tre pasienter på samme tid.

I følge Sunnaas sykehus er robotlab etablert etter modell fra anerkjente rehabiliteringsinstitusjoner i Sveits, Østerrike og USA og er delfinansiert av Sunnaasstiftelsen.

Linda Sørensen, som er prosjektleder, sier at pasientene som har fått prøve apparatene opplever treningen som effektiv og morsom. Det viktigste er likevel at de nå kan tilby mer trening enn før.

-Som følge av at robotikktilbudet for arm- og fingertrening nå er samlet, kan vi tilby pasientene mer trening enn tidligere. Apparatene bidrar også til å avlaste terapeutene i daglig tungt fysisk arbeid.

Sørensen leder prosjektet teknologisk intervensjonssenter i Sunnaas sykehus. Prosjektet kartlegger, utreder og anbefaler rehabiliteringsteknologier som kan være aktuelle for sykehusets pasientgrupper. Med rehabiliteringsteknologier menes sensorteknologi, bevegelsesstyrte dataspill, VR-briller og robotikk for kartlegging og trening.

Robotikk satt i system
Helsesektoren står foran flere utfordringer i årene som kommer, spesielt med tanke på nok helsefaglig arbeidskraft. Å ta i bruk teknologi, som robotlaben, er med å møte de nye utfordringene.

– Dette er et eksempel på at helsesektoren har fått øynene opp for robotikk og teknologi, sier Sunnaas sin klinikksjef Kathi Sørvig.

– Mange fagpersoner i Sunnaas sykehus er opptatt av robotikk og nå skal vi, sammen med pasientene, gjøre oss erfaringer med denne måten å jobbe på, sier hun.

Gunn Kvalsvik

For en knapp uke siden meldte Sunnaas sykehus på sine hjemmesider at de har satt robotikk til arm- og fingerrehabilitering i system. Apparater som trener skulder, arm, fingre og sittebalanse hos pasienter med nevrologiske skader, er nå samlet i en egen robotlab.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!