Alder skal ikke være noen hindring
28.10.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN vil endre regelen om at man ikke lenger har rett på BPA etter fylte 67 år.

BPA, brukerstyrt personlig assistanse, er en ordning som gir personer med behov med nedsatt funksjonsevne og som har bruk for hjelp, til å styre livene sitt med verdighet og personlig tilpasning.

For å få tilbud om tjenesten er det en rekke vilkår som må oppfylles. Et av disse er pr i dag at ordningen gjelder kun for de som er under 67 år.

Vil endre kriteriet 

Under Personskadeforbundet LTNs landsmøtet i september ble aldersbegrensningen i BPA-ordningen diskutert og det ble vedtatt at forbundet skal jobbe for at alderskriteriet skal gjøres ugyldig.

Vedtaket ble også endel av handlingsplanen.

-Sånn som reglene og praksisen er i dag faller rettighetene til BPA bort ved fylte 67 år. Dette mener vi er urimelig. Behovene er like selv om man når enn viss alder, sier rådgiver i Personskadeforbundet LTN Birte Sand-Rismyhr.

Hun forteller at forbundet allerede har agert på Landsmøtet bestilling ved blant annet å svare på en høring der vi støtter et forslag om å oppheve aldersbegrensninger knyttet til BPA.

-Det var et forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet vi svarte på. I svaret poengterte vi at BPA til syvende og sist handler om likestilling. Vi forstår at ordninger krever at man oppfyller kriterier, men det er rett og slett urimelig at alder skal være et av disse, sier Sand-Rismyhr.

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN vil endre regelen om at man ikke lenger har rett på BPA etter fylte 67 år.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!