7 punkt om NAV-skandalen
30.10.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

De siste dagene har media rullet opp en rettsskandale. Kort oppsummert handler det om 48 uriktige dommer gjeldendetrygdebedrageri, der 36 personer havnet i fengsel, og rundt 2400 uriktige krav om tilbakebetaling av trygdeytelser.

I forbindelse med NAV-skandalen har Personskadeforbundet LTN fått flere henvendelser fra medlemmer om hva dette betyr for dem. Derfor deler vi noen fakta som kanskje gjør det litt lettere å forstå hva saken gjelder og om dette eventuelt har noe med deg å gjøre.

1.HISTORISK TILBAKEBLIKK

Det viser seg at NAV har drevet med saksbehandlingsfeil siden 01. juni 2012. Da ble nemlig EUs trygdeforordning del av norsk lovgiving gjennom EØS-avtalen.

Likevel ble ikke etatens praksis endret, og NAV fortsatte å kreve penger tilbake fra personer som mottok syke-, pleie- eller arbeidsavklaringspenger og samtidig reiste til utlandet uten løyve. Praksisen har fortsatt også etter at Trygderetten selv i 2017 gjorde regjeringen oppmerksom på at NAV sin praksis måtte forandres ettersom den var i strid med gjeldende rett og man viste i den anledning til en rekke trygdrerettsdommer.

  1. GJELDER DETTE DEG

Forordningen, altså den som kom for syv år siden, gjelder personer som bor i Norge og som er medlem i folketrygden. Altså norske statsborgere, men også EØS- borgere som er registrerte i Norge. Det er viktig å merke seg at saken dreier seg om at opphold i utlandet i seg selv ikke gjør at man mister retten til AAP så fremt man oppfyller kravene for å få ytelsen.

  1. HVEM ER STRAFFET

De som er straffet har uten å ha fått klarsignal fra NAV reist til utlandet mens de har mottatt de nevnte ytelsene.

  1. NAV HAR GJORT FEIL

Allerede for 7 år siden ble kravet om å spørre NAV om lov til å reise til utlandet ugyldig.

  1. OPPDAGET FEILEN, MEN ENDRET IKKE PRAKSIS

Fra juni 2017 til mars 2018 tapte NAV hele seks kjennelser i trygderetten der spørsmålet om tilbakebetaling fra enkeltpersoner ble behandlet.

Praksisen ble likevel ikke endret. Merkelig nok.

  1. KAN ALLE REISE NÅR OG HVOR DE VIL NÅ?

Nei, det kan man ikke. De øvrige kravene om blant annet å delta i helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging står fremdeles ved lag. I tillegg er det krav om at utenlandsoppholdet ikke må forringe helsetilstanden.

  1. GJELDER BARE EØS

Husk at den «nye» forordningen bare gjelder for reiser og opphold i EØS-området. Når det gjelder opphold i resten av verden – så er det fremdeles gammel praksis som er gjeldende.

Gunn Kvalsvik

De siste dagene har media rullet opp en rettsskandale. Kort oppsummert handler det om 48 uriktige dommer gjeldendetrygdebedrageri, der 36 personer havnet i fengsel, og rundt 2400 uriktige krav om tilbakebetaling av trygdeytelser.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!