Nyhetsarkiv 2019
Eli Eiklid

For AS Norge har 2019 vært et stormfullt år. Vi snakker ikke om været, men om et år som vi i Personskadeforbundet LTN mener er preget av tillitsbrudd fra både folkevalgte og forvaltere.

Gunn Kvalsvik

Vi nærmer oss slutten av 2019, noe som blant annet betyr at Personskadeforbundet LTN går inn i sitt 36ende år. I den forbindelse ønsker vi i å utfordre våre medlemmer og andre ved en aldri så liten julequiz.

Gunn Kvalsvik

Så var vi der igjen. Mørket, kulden, melankolien og førjulsstresset – og for enkelte; klargjøringen for å reise hjem til jul.

Gunn Kvalsvik

Desember er en dyr måned. Pengemessig, altså. Det koster å kjøpe gaver, klær – og matbudsjettet er gjerne drøyere enn elles. Ikke alle har råd til å delta, og for enkelte blir «julestria» derfor en påminnelse om utenforskap.

Gunn Kvalsvik

Regjeringen har meldt at de vil komme med en proposisjon vedrørende endringer i pasientskadeloven samt en ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. De foreslåtte endringene er i strid med lovforarbeidene til pasientskadeloven og vil skape flere utfordringer enn de vil løse.

Gunn Kvalsvik

Du som sjåfør er ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep. Her er noen regler og krav til hvordan man «skor» bilen for vinterføre i landet vårt.

Gunn Kvalsvik

I en NTB-melding melder skatteetaten at de endrer regler. Bakgrunnen er en NRK-avsløring om at NAV-brukere har betalt for mye i skatt.

 

Gunn Kvalsvik

Den 3. desember er en dag funksjonshemmedes som står i kalenderen til FN. Målet er promotere funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt

Gunn Kvalsvik

Det er mye snakk om hvor viktig det er å trene. Kondis og muskeltrening vet vi gir god helseeffekt. Mindre fokus er det hjernetrening, som også er sentralt for helsen. Dette ønsker Hjernerådet å gjøre noe med.

Gunn Kvalsvik

Nylig presenterte regjeringen en ny nasjonal helse- og sykehusplan. Planen setter fokus på blant annet at vi blir flere, eldre og at andelen med kroniske helseutfordringer øker. Og ja, de skriver også noe om at vi stadig forventer mer av helsetjenestene.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!