Ufør? Nå kommer oppgjøret fra NAV
05.11.2018 Forfatter: Julie Rønbeck

Har du både jobbet og fått uføretrygd i 2017, kan det hende du har tjent for mye og skylder NAV penger. Det kan også være at det er NAV som skal tilbakebetale penger til deg.

I 2015 kom det nye regler for deg som mottar uføretrygd, men jobber litt ved siden av. Konkret betyr det at grensen for hvor mye du kan tjene, uten at det går utover utbetalingene fra NAV, ble endret til ca 37 500,- kroner. Fikk du innvilget uføretrygd før 2015 er grensen på 60 000,- kroner frem til 01.01.19.

Tallene gjelder for deg som har 100 prosent uføretrygd. Er du delvis uføretrygdet, skal NAV allerede ha gitt deg informasjon om hvor mye du kan ha i inntekt ved siden av uføretrygden.

Fleksibelt
Du kan jobbe så mye du klarer ved siden av en 100 prosent uføretrygd, men tjener du mer enn 37 500,- (eller det NAV skal ha gitt deg informasjon om hvis du har en gradert uføretrygd) vil du få en reduksjon i utbetalingene fra NAV, men beholde arbeidsinntekten din. Du har selv et ansvar om å melde fra til NAV, dersom du regner med å tjene mer enn inntektsgrensen NAV har satt for deg i løpet av et år. Tjener du mer enn du har oppgitt, vil du kunne bli bedt om å betale tilbake noe av de trygdeytelsene du har mottatt.

Les mer om å jobbe ved siden av uføretrygd og hvordan du skal melde fra om forventet inntekt her: https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Relatert+informasjon/jobbe-ved-siden-av-uføretrygd

Tilbakebetaling eller utbetaling av penger
Er du helt eller delvis uføretrygdet, og har tjent mer i 2017 enn det NAV har lagt til grunn når de har vurdert hvor mye du skal ha i uføretrygd, kan det altså være du må betale penger tilbake. Dersom du har tjent mindre enn forventet, kan det hende det er du som har penger til gode fra NAV.

Dette vil du få vite når skatteoppgjøret for 2017 er klart. Dette vil tidligst skje i november, og en del vil ikke få svar før i løpet av januar 2019. I fjor var det 17 200 som hadde fått for mye i uføretrygd, og som måtte betale penger tilbake. Rundt 6300 fikk i fjor for lite uføretrygd. NAV regner med at disse tallene vil være nokså like i år.

Dersom det er du som skylder NAV penger, vil du få et brev i posten som både er et varsel om og et vedtak på hvor mye penger du skal betale tilbake. Hvis du mener dette er feil, har du en tre ukers frist på å svare og å komme med eventuelle nye opplysninger. Hvis NAV ikke mottar ny informasjon, vil de sende en faktura.

Du kan velge å betale hele summen på én gang, eller få trekk i ytelsen din. Trekket er vanligvis på 10 prosent av ytelsen til alt er nedbetalt, men du kan også velge å få trukket mer i måneden.

NAV skriver at de kan foreta trekk av følgende løpende ytelser: Uføretrygd, overgangsstønad, avtalefestet pensjon, alderspensjon, barnepensjon, tidligere familiepleierpensjon, gjenlevendepensjon, gammel yrkesskadepensjon og krigspensjon.

Hvis du har fått utbetalt for lite penger, vil du få et vedtak på dette i posten, og pengene vil utbetales som en engangssum. Det tar ca. en uke fra du mottar dette vedtaket til du har pengene på konto.

Julie Rønbeck

Har du både jobbet og fått uføretrygd i 2017, kan det hende du har tjent for mye og skylder NAV penger. Det kan også være at det er NAV som skal tilbakebetale penger til deg.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!