Senskader og langtidskonsekvenser av traumer
20.12.2018 Forfatter: Julie Rønbeck

De fleste som er utsatt for et traume overlever. Likevel kan langtidskonsekvensene være omfattende. Både for de som utsettes for traumet og de som er rundt, med også for samfunnet.

Det er gjort en studie av en gruppe pasienter som ble innlagt på sykehus i Midt-Norge med traumer i perioden mai 2007 til juni 2010. Deltakerne var i alderen 16-65 år, og var enten i arbeid eller studier minimum én av to måneder før ulykken inntraff. De hadde heller ikke mottatt sykepenger eller likende ytelser i perioden før ulykken, altså definert som friske og arbeidsføre.

Redusert kapasitet
Hovedmålet med studien var å kartlegge langtidskonsekvensene av traumer med særlig vekt på retur til arbeid eller studier, samt hvor mange som ble mottakere av trygdeytelser etter ulykken. Grunnen til man ønsket å fokusere på nettopp dette, er at å delta i arbeidslivet vurderes som en viktig helsefremmende faktor.

Pasientene ble kategorisert i tre grupper: mindre traume, moderat traume og alvorlig traume.

Fem år etter ulykken, var de aller fleste i den første gruppen tilbake i studier eller jobb. Bare 15 prosent mottok trygdeytelser. Blant de med moderate traumer, var det 22 prosent som ennå var mottakere av trygdeytelser etter fem år.  Av de som var rammet av alvorlige traumer, var mange fortsatt ute av arbeidslivet etter ett år. Fem år etter ulykke av hele 40,5 prosent fortsatt mottakere av trygdeytelser.

Studiet konkluderte med at pasienter i alle de tre gruppene, hadde en mye større sjanse for å ha behov for trygdeytelser enn de hadde før de var utsatt for traume.

I tillegg varierte det også mye i hvor stor grad de var i stand til å gjenoppta aktiviteter de var i før ulykken.

Kilde: “Population-based analysis of the impact of trauma on longer-term functional outcomes” (2018). O. Uleberg, K. Pape, T. Kristiansen, P. R. Romundstad og P. Klepstad.

Julie Rønbeck

De fleste som er utsatt for et traume overlever. Likevel kan langtidskonsekvensene være omfattende. Både for de som utsettes for traumet og de som er rundt, med også for samfunnet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!