Øvelsesdatabasen for fysioterapeuter er oppdatert
30.11.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Fysioterapeuter ved Sunnaas sykehus har oppdatert den norske versjonen av databasen med 500 nye øvelser.

Sharing is caring. Sunnaas sykehus deler på sine hjemmesider link til et treningsprogram som er oversatt til norsk. Ved å krysse av på menyen til venstre kan man finne øvelser som går spesifikt på tilstand, utfordringer, hvilke apparater som er tilgjengelige osv.

Selv om inngangen til sidene er litt rotete, kommer du fort frem til hvilke øvelser (som er videosnutter) som kan være nyttige for deg. Noen er mer avanserte og krever fagpersonell, for eksempel fysioterapeuter, mens andre er enklere. Linken er:

www.physiotherapyexercises.com

Kort om øvelsesdatabasen
Physiotherapyexercises.com er en nettbasert øvelsesbank med 1500 øvelser, spesielt rettet mot pasienter med skader og funksjonshemminger.

Her kan fysioterapeuter også finne tips til trening og rehabilitering av disse pasientgruppene. Den kan også brukes ved veiledning av pasientens hjelpere i ulike trenings- og forflytningssituasjoner.

Øvelsesbanken er oversatt til norsk og flere andre språk, og kan derfor også være nyttig i trening av pasienter som ikke behersker norsk.

Av godsaker som taler for at flere bør bruke øvelsesdatabasen:

 • Gratis
 • Øvelser for barn og voksne
 • Søkekriterier som diagnosegruppe, funksjonsutfall, tilgjengelig utstyr, aldersgruppe, pasientens og fysioterapeutens målsettinger og vanskelighetsgrad
 • Alle øvelsene er illustrert med både tegning og foto
 • Øvelsesteksten kan redigeres
 • Forslag til progresjon for en øvelse
 • 21 videosnutter av forflytningsteknikker ved ryggmargsskade
 • Godt egnet for fysioterapeuter ved utarbeidelse av treningsprogram med øvelser som kan gjøres både med og uten medhjelper
 • Godt egnet for pasienter med ryggmargsskade siden øvelsene er inndelt etter omfang av skade
 • Spesifikke øvelser for andre tilstander som slag, traumatisk hjerneskade, MS, Parkinsons sykdom, Whiplash, brannskade, amputasjon, ortopediske skader og håndskader
 • Øvelser for barn med nevrologiske skader eller forsinket motorikk
 • Mange øvelser som passer ved lavt funksjonsnivå
 • Enkelt å utarbeide og lagre treningsprogrammer på nett
 • Treningsprogrammer kan sendes til mobil
 • Tilgjengelig som app for smarttelefoner og nettbrett

Hvis du vil vite mer om øvelsesdatabasen, kan du ta kontakt med Vivien Jørgensen, fagsjef, Sunnaas sykehus.

Gunn Kvalsvik

Fysioterapeuter ved Sunnaas sykehus har oppdatert den norske versjonen av databasen med 500 nye øvelser.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!