I dag er den internasjonale hjerneslagdagen
29.10.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

World Stroke Day, eller den internasjonale hjerneslagdagen, markeres hvert år den 29. oktober.

Hjerneslag rammer mange i verden. Konkret snakker vi at ca 17 millioner mennesker blir rammet hvert år. Ifølge World Stroke Campaign, dør det årlig 4,5 millioner mennesker som følge av slag.

I 2018 er fokuset for dagen: ‘Up again – after stroke‘, altså ´Opp igjen – etter slaget´.  Hovedmålene er å gi verdens befolkning økt bevissthet hva som skal til for å komme seg på beina igjen etter et slag. Det handler også om en generell bevisstgjøring, og å komme mytene i møte, rundt livet etter at man har blitt rammet.

Bedre å stå sammen

-Vi har medlemmer med alle typer utfordringer, også slagrammede, sier Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

Tusenvis som har blitt rammet av slag lever med en eller annen form for permanent funksjonshemning. Likevel føler mange seg alene og søker felleskap med andre som vet hva det vil si å leve med kognitive utfordringer.

Dagen markeres rundt omkring i verden på ulike måter, i form av opplysningsmøter, samling, med mer.

Ønsker du å lese mer om World Stroke Campaign og hva som skjer i verden i dag, følg linken:

http://www.worldstrokecampaign.org/

Gunn Kvalsvik

World Stroke Day, eller den internasjonale hjerneslagdagen, markeres hvert år den 29. oktober.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!