Forsikringer er vårt sikkerhetsnett
05.10.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I vår ble det danske skadeforsikringsselskapet Alpha slått konkurs. Danske myndigheter anbefaler alle kundene, inkludert de norske, å tegne nye forsikringer i andre selskaper. Problemet er håndteringen av de som allerede har en sak mot selskapet.

Hadde konkursen rammet et norsk forsikringsselskap ville rettigheter blitt regulert gjennom norske lover og de berammede sikres gjennom garantifond. Problemet er altså at dette ikke er et norsk selskap, men dansk.

Spørsmålet er altså hva som vil skje med de som allerede er skadet og har kommet i en situasjon der de ikke har fått utbetalt sin erstatning eller som har en pågående erstatningssak mot Alpha Insurance. Pr i dag har 385 nordmenn, ifølge Finanstilsynet, fremsatt krav mot konkursboet.

I en sak omtalt i nyhetene på NRK den 02. oktober, ble saken løftet frem. Her ble blant annet assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp intervjuet.

Unikt i norsk forsikringshistorie

Per Oretorp forteller at forbundet i samarbeid med sin juridiske faggruppe og LO følger rundt 70 personer som er rammet. Noen av dem er medlemmer i Personskadeforbundet LTN.

– Det har aldri skjedd tidligere at et forsikringsselskap går konkurs og at arbeidstakere blir så til de grader overlatt til seg selv. Som interesseorganisasjon for flere av de rammede, tar vi dette på ytterste alvor. Det er urimelig og uholdbart dersom skadde mennesker skal betale prisen for at et forsikringsselskap ikke har orden i økonomien sin, sier han.

I følge Oretorp er historiene og prosessene til «de som står på vent» forskjellige. Personer som har fått gjennomslag for å få erstatning går en lang prosess i møte for å få utbetalt pengene. Andre er satt på vent.

-Flere opplever at saksbehandlingen har stoppet opp, og at de ikke kommer seg videre på grunn av at selskapet nå er konkurs. Dette skaper frustrasjon og usikkerhet, forklarer Oretorp.

Han sier at Personskadeforbundet LTN har fulgt saken tett helt siden konkursen ble et faktum i vår. Den har rammet flere av våre medlemmer, og den er prinsipielt viktig.

-Vi har ikke oversikt over hvor mange arbeidstakere som omfattes av denne type yrkesskadeforsikringer, men vi har grunn å tro at det gjelder flerfoldige tusen som per i dag altså har et høyst begrenset erstatningsrettslig vern, fastslår han.

Lage systemer for fremtiden

Når arbeidsgiver tegner yrkesskadeforsikring eller personforsikring for sine ansatte må både arbeidsgiver og ansatte kunne være trygge på at forsikringene faktisk inneholder det som fremgår av avtalen og som forsikringsselgeren har lovet.

-Det må tas høyde for at vi vil oppleve flere slike konkurser i fremtiden. Derfor er det uhyre viktig at rettighetene ikke bare formelt er på plass, men også sikret i praksis for de som rammes. De som nå sitter på vent opplever en enorm frustrasjon og utrygghet, og de «mister» også flere år av livet sitt i påvente av en avklaring, sier Oretorp.

Flere, inkludert Personskadeforbundet LTN, har bedt Finansdepartementet om en snarlig lovendring. Geir Olsen, som er statssekretær i departementet, sier til NRK at dette ikke er planen i første omgang. Han forteller at de har bistått med juridisk hjelp i Danmark, i et forsøk på å få den danske garantiordningen til å dekke norske yrkesskader.

Han oppfordrer nå arbeidsgivere om å sjekke sine forsikringsavtaler.

-Vi anbefaler alle arbeidsgivere om å gjennomgå sine yrkesskadeforsikringsavtaler ettersom forsikringer som er tegnet i utenlandske selskaper, uten filial i Norge, ikke er dekket av norske garantiordninger, avslutter Personskadeforbundet LTNs Per Oretorp.

https://www.nrk.no/norge/forsikringsselskap-konkurs_-yrkesskadde-andreas-risikerer-a-miste-700.000-kroner-1.14229173

Gunn Kvalsvik

I vår ble det danske skadeforsikringsselskapet Alpha slått konkurs. Danske myndigheter anbefaler alle kundene, inkludert de norske, å tegne nye forsikringer i andre selskaper. Problemet er håndteringen av de som allerede har en sak mot selskapet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!