Færre får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
01.10.2018 Forfatter: Gunn Kvalsvik

De siste årene har færre og færre pasienter mottatt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Dessverre betyr ikke det at tilbudet bygges opp i kommunene, slik det var lovet.

Nedgangen i rehabilitering i spesialisthelsetjeneste er, fra 2016 til 2017, på 972 pasienter eller 1,8 prosent. Tall er hentet fra analysene i notatet Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenetesten 2017.

I følge Helsedirektoratet er de 54 000 pasientene som mottok rehabilitering i spesialisthelsetjenesten fordelt omtrent likt mellom sykehusene og de private rehabiliteringsinstitusjonene. Imidlertid kommer nedgangen i pasienter de siste årene hovedsakelig på de offentlige sykehusene, hvor det var en reduksjon på 3,4 prosent i fjor.

Stabilt i det private
Datagrunnlaget viser at det er de lettere formene for rehabilitering som går ned, altså primært enkeldøgnrehabilitering samt dag- og poliklinisk rehabilitering. Dette er i tråd med nasjonale føringer som sier at en del av de lettere rehabiliteringsformene gradvis skal overføres fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten.

Det er da urovekkende at det samtidig, ut i fra tilgjengelige tall, er vanskelig å spore noen tydelig oppbygging av tilbudet i kommunene.

Tall fra SSB viser nemlig at antall mottakere av rehabilitering i institusjon i kommunene har vært tilnærmet stabilt siste år, mens mottakere av rehabilitering utenfor institusjon har gått ned, etter tidligere å ha økt.

Personskadeforbundet LTN holder øye med utviklingen
-Vi mener dette er svært urovekkende, men dessverre ikke overraskende, sier generalsekretær i Personskadeforbundet LTN Ingeborg Dahl-Hilstad.

Hun mener at rehabiliteringstilbudet i kommunene også før Samhandlingsreformen har vært varierende og for dårlig, og at det er urovekkende at en nedtrapping ved sykehusene ser ut til å svekke tilbudet ytterligere.

-Det er ikke og har aldri vært greit våre medlemmer skal bruke tid og energi på å «krangle» seg til rehabilitering som er nødvendig for å gjør hverdagen og helsen bedre. Tilbud de også etter loven har rett på, sier hun.

-Som forbund og representant for tusenvis av mennesker som er avhengig av et godt rehabiliteringstilbud kommer vi til å holde øynene på hvordan utviklingen går. Altså at rehabiliteringen bygges opp i landets kommuner. Det er uhyre viktig at rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten ikke bygges ned før tilbudet er forsvarlig oppbygget i kommunene. Dette har myndighetene lovet og vi håper de også holder det, avslutter hun.

Gunn Kvalsvik

De siste årene har færre og færre pasienter mottatt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Dessverre betyr ikke det at tilbudet bygges opp i kommunene, slik det var lovet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!