Nyhetsarkiv 2018
Gunn Kvalsvik

Studier viser at nordmenn i skibakken skader seg langt sjeldnere enn våre skandinaviske naboer. Likevel er det lurt å ta sine forhåndsregler og når skadene først inntreffer så er de dramatiske.

Gunn Kvalsvik

Ensomhet er en vond følelse som gjerne forsterkes i juletider. Men du er ikke alene om det hvis du føler deg ensom, og det finnes måter å komme ut av ensomheten på.

Julie Rønbeck

De fleste som er utsatt for et traume overlever. Likevel kan langtidskonsekvensene være omfattende. Både for de som utsettes for traumet og de som er rundt, med også for samfunnet.

Frank Gjelsøy

Sommeren 2016 var Fred Gonsholt en av deltakerne på familieleiren som Personskadeforbundet LTN arrangerte i sine leiligheter i Bulgaria. Her skriver han om sin opplevelse.

Gunn Kvalsvik

Det er førjulstid med alt det innebærer. For mange betyr det alkohol, mye alkohol.

Birte Sand Rismyhr

Langt på overtid kom den endelige avgjørelsen i pleiepengesaken. KrF innfridde når de gikk for å fjerne tidskvoten, men støttet ikke endringen av graderingsreglene.  Storehaug fra KrF er tydelig på at de er enige i at graderingsreglene er for strenge og at de må endres, men kunne av budsjettmessige grunner ikke stemme for endringer allerede fra utgangen av februar.

Birte Sand Rismyhr

I dag avgjøres pleiepengesaken i Stortinget og alt står og faller på KRF. Vil de holde det de har lovt og stemme for endringer i pleiepengeordningen?

Gunn Kvalsvik

Er det meningen at barn med nedsatt funksjonsevne nesten uten unntak når de fyller 18 skal uføretrygdes? I følge en ny forskningsrapport er dette nemlig mønsteret.

Gunn Kvalsvik

Hver dag, time, minutt og sekund blir mennesker med nedsatt funksjonsevne diskriminert. Her til lands handler det blant anna om fysiske utestengelser, skoler som ikke møter barns behov, manglende rehabiliteringstilbud og økonomiske rammer som gjør det vanskelig å leve fullverdige liv.

Gunn Kvalsvik

Fysioterapeuter ved Sunnaas sykehus har oppdatert den norske versjonen av databasen med 500 nye øvelser.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!