Vi mestrer sammen
15.12.2017 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

Personskadeforbundet LTN har fått tildeling fra Extrastiftelsen til mestringskurs for par hvor den ene eller begge har varig nedsatt funksjon, og vi gleder oss til å gå i gang med prosjektet.

Wenche Solløst, Personskadeforbundet LTN
Wenche Solløst, Personskadeforbundet LTN

Å være i et forhold og et familieliv er ikke alltid enkelt. Å leve i et forhold der en eller begge parter har varig nedsatt funksjon byr på enda større utfordringer. Vi vet at den skadde ofte får tilbud om kurs og behandling, men en skade påvirker hele familien. Vi vet at tilbud til par gir en stor verdi for både paret og familien, fordi en blir to om å bruke kognitive teknikker og mestringsverktøy.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Personskadeforbundet LTN har fått tildeling fra Extrastiftelsen til mestringskurs for par hvor den ene eller begge har varig nedsatt funksjon, og vi gleder oss til å gå i gang med prosjektet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!