Nye ledere ved Stortingets komiteer
11.10.2017 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Som interesseorganisasjon er det alltid spennende å se hvem som blir satt til å lede Stortingets komiteer. Komiteene er viktige arenaer når vi skal kjempe frem våre saker

Olaug Bollestad, KrF
Olaug Bollestad, KrF

Etter et Stortingsvalg kommer nye medlemmer inn på Stortinget, mens andre skiftes ut. Det samme skjer i komiteene. For Personskadeforbundet LTN er listen over hvem som sitter i komiteene interessant, og særlig er vi opptatt av hvem som er satt til å lede komiteene.

-Komiteene er aktive og viktige når vi skal spille inn saker til Stortinget. Grunnen er at mesteparten av saksbehandlingen i Stortinget foregår i komiteene. Når Stortinget fatter vedtak, er det basert på forslag fra en av Stortingets faste komiteer, forklarer assisterende generalsekretær Per Oretorp.

Som forbundets politiske ansikt, fronter han flere saker – og ofte gjøres dette i form av møter med komiteer eller representanter for komiteene.

Komiteene varierer i størrelse, og har fra 11 til 18 medlemmer. Komiteen velger selv en leder og første og annen nestleder.  Alle komiteer har minst én fast komitesekretær som er ansatt av Stortinget. Komitesekretærene har også et støtteapparat i administrasjonen. Nedenfor følger listen over lederne i komiteene som i størst grad angår Personskadeforbundet LTN.

Helse og omsorgskomiteen leder: Olaug Bollestad, Krf

Kommunal og forvaltningskomiteen leder: Karin Andersen, SV

Arbeid og sosialkomiteen: Erlend Wiborg, Frp

Justiskomiteen: Lene Vågslid, Ap

Transport og kommunikasjon: Høyre

Gunn Kvalsvik

Som interesseorganisasjon er det alltid spennende å se hvem som blir satt til å lede Stortingets komiteer. Komiteene er viktige arenaer når vi skal kjempe frem våre saker

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!