Ny doktorgrad viser effekt av kognitiv trening
07.12.2017 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Hvert år rammes tusenvis av mennesker av hjerneskader i Norge. I sin doktorgradsavhandling viser Sveinung Tornås at kognitiv strategitrening kan bidra til bedre mestring og kontroll av aktiviteter i hverdagen.

Evnen til å utrette det man har satt seg fore er vesentlig for å takle hverdagslivet. Det er viktig for mennesker etter en ervervet hjerneskade å gjenvinne så mye som mulig av denne evnen, som bygger på avanserte, sammensatte mentale prosesser vi på fagspråk kaller eksekutive funksjoner (EF).

Å takle hverdagslivet handler om evnen vi har til å ta initiativ, håndtere ulike utfordringer samtidig, takle forstyrrelser og situasjonsendringer tankemessig og emosjonelt uten å miste tråden i det vi gjør, slik at vi får utrettet det vi vil.

Strategitrening

I doktorgraden sin har Tornås undersøkt effekten av Goal Management Training (GMT), en strategitrening hvor siktemålet er å bedre evnen til å holde oppmerksomhet på oppgaver over tid, og til å finne tilbake til målet hvis man har mistet det av syne.

– Hovedmålet var å undersøke mulig effekt av GMT for mennesker med kroniske, ervervede hjerneskader, sammenlignet med en kontrollgruppe som fikk en mer ikke spesifikk trening. Bortsett fra selve innholdet i treningen, så var rammene for treningene identiske. Alle ble fulgt opp etter seks måneder, sier Tornås i en pressemelding.

Resultatet av hans forskningsprosjekt er at deltagere som trente GMT opplevde en bedring i evnen til overordnet kontroll av oppmerksomhet og regulering av følelser, samt bedre mestring av dagligdagse aktiviteter.

-De største forskjellene mellom gruppene fant vi 6 måneder etter avsluttet trening, noe som kan tyde på at GMT-deltagerne fortsetter å bruke teknikkene på en måte som hjelper dem i hverdagen, understreker Sveinung Tornås.

Viktige funn

Sveinung Tornås sin doktorgrad er finansiert gjennom Extrastiftelsen, og søknaden er sendt gjennom Personskadeforbundet LTN. Forbundet har også bidratt inn med brukermedvirkere.

-Først og fremst vil vi gratulerer Sveinung Tornås for et godt gjennomført doktorgradsprosjekt. Å bidra inn i forskning er viktig for oss i forbundet. Når resultatene er så positive, og også brukes direkte inn i rehabiliteringen, er vi ekstra fornøyde, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

-Dette er viktige funn som bør få betydning for rehabiliteringstilbud til mennesker med ervervet hjerneskader, poengterer Dahl-Hilstad.

Gunn Kvalsvik

Hvert år rammes tusenvis av mennesker av hjerneskader i Norge. I sin doktorgradsavhandling viser Sveinung Tornås at kognitiv strategitrening kan bidra til bedre mestring og kontroll av aktiviteter i hverdagen.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!